Հայոց լեզու տնային առաջադրանք

1.Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:

Դասագիրք-դասի գիրք, հեռագիր, հեռու տարածության գիր, արոտավայր-արոտի վայր, լրագիր-լուրերի գիր, ծառաբուն-ծառի բույն, մրգաջուր-մրգի ջուր, մրջնաբույն-մրջյունների բույն, ծաղկեփունջ-ծաղկի փունջ, միջնապատ-մեջտեղի պատ։

Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-մեծ տուն ունեցող, զինակիր-զենք կրող, ժամացույց-ժամ ցույց տվող, կողմացույց-կողմերը ցույց տվող, երգահան-երգ հորինող, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդակագործ-քանդակներ անող։

Բառերի նմանությունը-բառերն իրար նման են նրանով, որ նրանք գոյական են։

Բառերի տարբերությունը-բառերն իրարից տարբերվում են նրանով, որ Ա-ում բառերը ինչ որ բանի համար են, իսկ Բ-ում նրանք ինչ որ բան են ցույց տալիս, հորինում, գրում և այլն։

2. Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր:

Օրինակ`

Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագիրներ:

Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:

Դասագիրք-դասագրքեր, հեռագիր-հեռագիրներ, արոտավայր-արոտավայրեր, լրագիր-լրագիրներ, ծառաբուն-ծառաբներ, մրգաջուր-մրգաջրեր, մրջնաբույն-մրջնաբներ, ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր, միջնապատ-միջնապատեր

Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

Վիպագիր-վիպագիրներ, մեծատուն-մեծատներ, զինակիր-զինակիրներ, ժամացույց-ժամացույցեր, կողմնացույց-կողմնացույցեր․ երգահան-երգահաններ, քարահատ-քարահատներ, պատմագիր-պատմագիրներ, քանդակագործ-քանդակագործներ։

ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ։ Օրինաչափությունն այն է, որ անձ ցույց տվող գոյականների հոգնակիների վերջում ավելանում է “ները”, իսկ անձ ցույց չտվող գոյականներրի վերջում ավելանում է “երը” (առանց ն-ի)

3.Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և տեղադրի´ր նախադասությունների մեջ:

Կետորս, բանաձև, հրացան, նավապետ, շնաձուկ, ժամացույց:

Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել:

Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույցները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս:

Ասում են, որ շնաձկան արյան հոտն է հրապուրում:

Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետևում էին կետին ու վախենում էին ,թե ևս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:

Ցուցադրվող հրացանները այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել:

4.Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրի´ր կետերի փոխարեն:

Ամերիկացի վիճակագիրները պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահներն ու հողագործները:  Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն են: Հաջորդը մատուցողներն ու բուժքույրներն են: Նրանցից զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկանները, հետախույզներն ու պահակները: Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետներն ու նախարարները:

Advertisements
Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Հայոց լեզու/գրականություն-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Դիտումներ և փորձեր:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:

Դիտումներով և փորձերով։

2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Փորձով կարելի է հասկանալ և բացահայտել նույնիսկ կարճատև երևույթները։

Դիտման և փորձի տարբերությունը նրանում է, որ փորձերը հնարավորություն են տալիս նույն պայմաններում բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը և հատուկ սարքերով կատարելու համապատասխան չափումներ, իսկ դիտման միջոցով այս ամենն անելը հնարավոր չէ։

4.Ինչ է վարկածը

Վարկածը ուսումնասիրվող երևույթի նախնական բացատրությունն է։

5.Ինչ է օրենքը

Օրենքները հայտնաբերվում են բնության երևույթների մասին դիտումների և փորձերի միջոցով ստացած տվյալները ընդհանրացնելով, իսկ նրանք բացահայտում են բնության տարվեր երևույթների միջև կապերը, բացատրելով դրանց պատճառները։ Այսպիսով օրենքը ընդունված կարգ է, որին պետք է հետևել ինչ որ փորձեր և ուսումնասիրություններ անելուց, և ընդհանրապես, այն օգտագործվում է ոչ միայն ֆիզիկայում, այլև ամենուր։

6.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը

Ֆիզիկական տեսությունը ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի գիտելիքների ամբողջությունն է։

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

Գիտության մեջ չափումները ունեն շատ մեծ դեր, օրինակ՝ երբ պետք է գտնենք երկու գալակտիկաներ ի միջև հեռավորությունը, պետք է այն որոշենք չափումներով։

8..Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Ֆիզիկական մեծությունը չափելը նշանակում է համեմատել այն տվյալ երևույթի ընդունված չափման միավորի հետ։

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները: Չափման գործիք:

Չափման գործիք՝ քանոն, մետր։

Երկարության միավորներ՝ միկրոմետր, նանոմետր, միլիմետր, սանտիմետր, դեցիմետր, մետր, կիլոմետր, մղոն և այլն։

10.Ինչ չափիչ սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք:

Ժամացույց, վայրկենաչափ, քանոն, մետր, արագաչափ, բժշկական ջերմաչափ, սենյակային ջերմաչափ, տոնոմետր։

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Ժամանակ, երկարություն, արագություն, ջերմություն և ճնշում։

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ։

Չափիչ սարքի սանդղակը բաժանումներն են, իրենց մոտ նշված թվանշաններով։

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը։

Սարքի չափման սահմանը չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքն է։

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք։

Սանդղակի բաժանման արժեք անվանում են երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությանը։

15.Ինչից է կախված չափման սխալը

Աջքի և չափիչ սարքի դիրքից։

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Ֆիզիկա․ տանը և դասարանում-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանքներ դասագրքից

Է, Ղազարյանի դասագիրք, էջ․ 16

1. Բերեք ֆիզիկական մեծությունների օրինակներ։

Երկարություն (միլիմետր, սանտիմետր, դեցիմետր, մետր, կիլոմետր․․․), ժամանակ (վայրկյան, րոպե, ժամ, օր, շաբաթ, ամիս, տարի․․․), արագություն (մ/վ, կմ/ժ, մ/ր․․․), ծավալ (միլիլիտր, լիտր, մլ3, լ3․․․), զանգված (միլիգրամ, գրամ, կիլոգրամ․․․), ուժ (ջոուլ, կիլոջոուլ․․․), ջերմություն (Աստիճան ցելսիուս․․․) :

2. Ի՞նչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը։

Ֆիզիկական մեծությունը չափելը նշանակում է համեմատել այն տվյալ երևույթի ընդունված չափման միավորի հետ։

3. Ի՞նչ ֆիզիկական սարքեր գիտեք։

Ջերմաչափ, արագաչափ, ջրի հաշվիչ, տոնոմետր, քանոն, վայրկենաչափ, ժամացույց։

4. Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակը։

Չափիչ սարքի սանդղակը բաժանումներն են, իրենց մոտ նշված թվանշաններով։

5. Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք։

Սանդղակի բաժանման արժեք անվանում են երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությանը։

6.Ո՞րն է սարքի չափման սահմանը։

Սարքի չափման սահմանը չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքն է։

7. Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը։

Աչքի և չափիչ սարքի դիրքից։

8. Ո՞րն է կոչվում ուղղակի և ո՞րը՝ անուղղակի չափում։ Բերեք օրինակներ։

Ուղղակի չափումը չափիչ սարքի միջոցով կատարված չափումն է։

Օրինակ՝ ջերմաստիճանի չափումը ջերմաչափով, զագվածի չափումը կշեռքով և այլն։

Անուղղակի չափումն այն է, երբ տվյալ մեծության արժեքը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով։

Օրինակ՝ արագություն= հեռավորություն : ժամանակ

9. Հնարավո՞ր է արդյոք սանտիմետրական բաժանումներ ունեցող չափաքանոնով երկարություն չափել 1 մմ-ի ճշտությամբ։

Ոչ

10. Ինչպե՞ս կարող եք միլիմետրական բաժանումներով քանոնով չափել ֆիզիկայի դասարքի թերթի հաստությունը։

Չափում ենք գրքի ընդհանուր հաստությունը (առանց կազմի), հետո հաշվում ենք գրքի թերթերի քանակը և գրքի ընդհանուր հաստությունը բաժանում թերթերի քանակին։

Հրատարակված՝ Без рубрики-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Furniture

Armchair-բազկաթոռ

Bath-լոգարան

Bed-մահճակալ

Chair-աթոռ

Cooker-գազօջախ

Cupboard-պահարան

Door-դուռ

Fridge-սառնարան

Shower-ցնցուղ

Sink-սուզվել

Sofa-բազմոց

Table-ցեղան

Toilet-պետքարան

Window-պատուհան

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, English-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Русский язык домашнее задание

Շարունակել կարդալ
Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, русский-ում | Թողնել մեկնաբանություն

English homework

Hometask;ex.2/b,e,page 13

Classwork. p.11 ex.4 a

p.11 ex.4

a.Write the letters in the correct order to make words. Write them under the pictures.

sreds10, skirt2, hirst9, scosk5, hoses3, muprej6, siTshr 1, najse8, scraf4, inatrers11, usrtosre12, tekcaj7.

1. T-shirt

2. Skirt

3.Shoes

4.Scarf

5. Socks

6.Jumper

7.Jacket

8.Jeans

9.Shirt

10.Dress

11.Trainers

12.Trousers

p.13 ex. 2

b.Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1. Sara loves (love) films.

2. My friends hate (hate) sport.

3. You take (take) good photographs.

4. Mrs. Jameson teachs (teach) us english.

5. My father flies (fly) to France twice a year.

6. My mum reads (read) a lot of books.

7. We go to school at 8:30 in the morning.

e.Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1. I don’t like (not like) this kind of music.

2. We don’t eat (not eat) a lot of meat at home.

3. My parents speak (speak) French.

4. I don’t know (not know) his phone number.

5. My brother gets up (get up) late at the weekend

6. My father doesn’t drive (not drive) to work.

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, English-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Ֆիզիկա․ առաջադրանքներ գրքից

Գիրք Է․Ղազարյան, էջ 7

1. Ի՞նչ է բնությունը։

Բնությունը մարդուն շրջապատող ֆիզիկական միջավայրն է։

Շարունակել կարդալ
Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի-ում | Թողնել մեկնաբանություն