Մայրենի 12.10

  • Երկու ձայնավորների միջև արտասանվող ,,յ,, հնչյունը կոչվում է կիսաձայն
  • Յ կիսաձայնի և որևէ ձայնավորի կապակցությունը կոչվում է երկհնչյուն
  • Կազմի՛ր երկհնչյուններ և մուտքագրի՛ր:

յու, յա, ույ, յու, այ, էյ, յէ, օյ, յօ, յո, ոյ

  • Ընդգծի՛ր երկհնչյունները տրված բառերում:

Բույն, գույն, հաճույք, այրել, ձայն, անկյուն, հյութ, մատյան, եղյամ, նայել,յոթ, թեյ, հայերեն, գնային, զղջային:

  • Լրացրո՛ւ բաց թողնված երկհնչյունները:

Նժույգ, Պարույր, հայելի, հայերեն, երկյուղ, խարույկ, ողկույզ, կյանք, եղյամ, այրել, հույս:

  • Կազմի՛ր նորբառեր՝ անհարժեշտ տեղում ավելացնելով յ կիսաձայնը:

Հույն, պայտ, սայլ, հնչյուն, կույտ, բույն, գայլ, այգի:

  • Գրի՛ր յա և այ երկհնչյուն ունեցող 10-ական բառ:

այտ, արևմտյան, Ղազարյան, Հայկ, պատյան, միայնակ,  պայթուցիկ, այս, այն, այդ։

  • Գրի՛ր յու և  ույ  երկհնչյուն ունեցող 10 –ական բառ:

արյուն, գույն, սյուն, նժույգ, շյուղ, ճյուղ, ընկերություն, դասապատրաստություն, ուժեղագույն, դյուցազն։

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.