Թարգմանություն։ Какие бывают зведы?

Звезды являются основным «населением» галактик. Звезды — это раскаленные шары, подобные Солнцу. Тем не менее мир этих небесных тел необыкновенно разнообразен. Бывают звезды-гиганты и сверхгиганты. Например, диаметр звезды Альфа в созвездии Геркулеса в 200 тысяч раз больше, чем диаметр Солнца. Свет этой звезды проходит расстояние до Земли за 1200 лет (а скорость света — 300 тысяч километров в секунду). Если бы можно было облететь на самолете экватор гиганта, то для этого потребовалось бы 80 тысяч лет.

Существуют и звезды-карлики, которые значительно уступают по своим размерам Солнцу и даже Земле. Вещество таких звезд отличается необыкновенной плотностью. Так, один литр вещества «белого карлика» Койпера весит около 36 тысяч тонн. Спичка, сделанная из такого вещества, весила бы около 6 тонн.

Ещё большей плотностью обладают нейтронные звезды. Средняя плотность вещества достигает в них 100 миллионов тонн в одном кубическом сантиметре. Такие звезды состоят главным образом из ядерных частиц — нейтронов и по существу представляют собой громадное атомное ядро.

Звезды различаются и по поверхностным температурам — от нескольких тысяч до десятков тысяч градусов. Звезды красного цвета считаются «холодными». Их температура “всего” около 3-4 тысяч градусов. У Солнца, обладающего желто-зеленым цветом, температура поверхности достигает 6 тысяч градусов. Белые и голубоватые звезды — самые горячие, их температура превосходит 10-12 тысяч градусов.

Многие звезды имеют подобных себе горячих спутников. Во Вселенной существуют двойные, тройные и более сложные звездные системы. Эти звездные «семьи» имеют друг с другом силы взаимного притяжения и обращаются вокруг общего центра масс.

Звезды в Галактике движутся по очень сложным траекториям. С огромной скоростью (около 250 километров в секунду) несется в мировом пространстве и Солнечная система. Она совершает полный оборот вокруг галактического центра за 180 миллионов лет.

 

Աստղերը գալակտիկայի հիմնական բնակիչներն են։ Աստղերը շիկացած գնդեր են Արևի նման։ Այնուամենայնիվ այս երկնային մարմինների աշխարհը զարմանալի տարբեր է։ Լինում են հսկա և գերհսկա աստղեր։ Օրինակ, Հերկուլեսի համաստեղության Ալֆա աստղի պարագիծը 200 անգամ մեծ է, քան Արևի պարագիծը։ Այդ աստղի լույսը անցնում է մինչև երկիր տարածությունը 1200 տարում (իսկ լույսի արագությունը վարկյանում 300000 կմ է): Եթե հնարավոր լիներ ինքնաթիռով թռչելով անցնել հսկայի ուղեծիրը, ապա դրա համար կպահանջվեր 80000 տարի։ Գոյություն ունեն նաև թզուկ աստղեր, որոնք զգալիորեն զիջում են Արևին և իրնեց չափսերով, նույնիսկ երկրին, իրենց չափսերով։ Այսպիսի աստղերի նյութը տարբերվում է անսովոր խտությամբ։ Այսպիսով,  Կոյպերի սպիտակ թզուկի նյութի մեկ լիտրը կշռում է մոտավորապես 36000 տոննա։ Այսպիսի նյութից պատրաստված լուցկին կկշռեր մոտավորապես 6 տոննա։ Ավելի մեծ խտություն ունեն նետրոնային աստղերը։ Նյութի միջին խտությունը դրանց մեջ կազմում է 1000000 տոննա մեկ քառակուսի սանտիմետրը։ Այդպիսի աստղերը հիմնականում կազմված են միջուկային մասնիկներից՝ նետրոններից և փաստացի իրենցից ներկայացնում են հսկայական ատոմային միջուկ։ Աստղերը տարերվում են մակերեսային ջերմաստիճանով՝ մի քանի հազարից մինչև մի քանի տասնյակ հազար աստիճան։ Կարմիր գույնի աստղերը համարվում են սառը աստղեր։ Իրենց ջերմաստիճանը ընդամենը երեքից չորս հազար աստիճան։ Դեղնականաչ գույն ունեցող աստղերի ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 6000  աստիճան։ Երկնագույն աստղերը ամենատաքն են։ Նրանց ջերմաստիճանը անցնում է 10-ից 12 հազար աստիճան։ Շատ աստղեր ունեն իրենց նման տաք արբանյակներ։ Ամբողջ տիեզերքում գոյություն ունեն կրկնակի, եռակի և ավելի բարդ աստղային համակարգեր։ Այդ աստղային (ընտանիքները) միմյանց հետ ունեն փոխադարձ ձգողության ուժ և պտտվում են ընդհանուր կենտրոնի շուրջ։ Գալակտիկայում բոլոր աստղերը շարժվում են շատ բարդ հետագծերով։ Հսկայական արագությամբ (մոտավորապես վարկյանում 250 կիլոմետր) աշխարհի տարածության մեջ ընդանում է նաև Արևային համակարգը։ Նա կատարում է ամբողջական պտույտ է կատարում գալակտիկայի կենտրոնի շուրջ 180000000 տարում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.