The seven wonders of the world

There are 7 wonders in the world. Here is the video about the wonders.


I chose The Temple of Artemis at Ephesus among seven wonders.

The Temple of Artemis or Artemision, also known less precisely as the Temple of Diana, was a Greek temple dedicated to an ancient, local form of the goddess Artemis. It was located in Ephesus near the modern town of Selçuk in present-day Turkey. It was completely rebuilt three times, and in its final form was one of the Seven Wonders of the Ancient World. By 401 AD it had been ruined or destroyed.[ Only foundations and fragments of the last temple remain at the site.

Перевод от армянского до русского языка

Чудовище, у которого не было имени

Ещё в незапамятных времён жило чудовище, у которого не было имени. Больше всего чудовище мечтал иметь имя. И он отправился в путешествие для того, чтобы искать имя …

Կարդալ մինչև վերջ․․․

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

-5+9=4

-6+6=0

-8-(-9)=1

 15+(-20)=-5

16+(-10)=6

20+(-27)=-7

9+(-5)=4

10+(-10)=0

 -8-(-16)=8

-20+26=6

-50+50=0

-5x(-20)=100

11x(-3)=-33

-6×25=-150

-1000:8=-125

-125:(-5)=25

600:200=3

140000:70=2000

105:(-5)=-21

2. Գծել կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշել P(-6), C(4), O(0), D(-1), F(3), M(-3), N(5) կետերը, եթե միավոր հատվածի երկարությունը 5 մմ է:

???
3.Հաշվել 6· |x| — 3·|y|-8 արտահայտության արժեքը, եթե x = -5,  y = -12

2
4.  Գտնել արտահայտության արժեքը .

ա) 1 .1/6 · 1 . 2/7              բ) -1  :  1/4                       գ) -4/9    : ( 3.1/4    — 1 )  

5.Գործարանը թողարկել է 120 հատ տարբեր տեսակի բրդյա ապրանքներ: Դրանց 25% -ը բրդյա ծածկոցներ են:  Քանի՞  հատ  բրդյա ծածկոց է  թողարկել գործարանը:

30

6.Հնձեցին դաշտի  3/7 — ը : Գտնել դաշտի մակերեսը, եթե հնձել են 21 հա :

49

Ջրային պաշարներ

Ջուրն առկա է երկրագնդի բոլոր թաղանթներում։ Այն կենդանի նյութի կարևորագույն բաղադրիչն է, առանց որի կյանքն անհնար է։ Ջուրը երկրագնդի վրա գոյացնում է, նաև առանձին թաղանթ‘ ջրոլորտ, որն աշխարհագրական թաղանթի անհրաժեշտ բաղադրիչն է։ Ջուրը միաժամանակ կարևորագույն բնական ռեսուրս է և լայն կիրառություն ունի մարդկանց կենցաղում և տնտեսության բոլոր ճյուղերում։

Ջրի կարևորագույն հատկությունները

  1. Ջրի‘ մոլեկուլը բևեռացված է. նրա մի մասում կենտրոնացած են ջրածնի դրական, մյուս մասում‘ թթվածնի բացասական լիցքերը։ Այդ պատճառով այն ունակ է լուծելու իր հետ շփվող նյութերի մասնիկները։
  2. Ջրի ամենամեծ խտությունը դիտվում է 4°C ջերմության ժամանակ։ Դրանից սառը և տաք ջրերը ավելի նոսր և թեթև են, այդ պատճառով ջրավազաններում 4°C-ի ջրային շերտը հետզհետե իջնում է հատակը, իսկ հատակի նոսր շերտերը բարձրանում են վեր։ Այս ձևով ջրավազանները դանդաղ սառչում և դանդաղ էլ տաքանում են։

Մաթեմատիկա դասարանական

Վարժ 1. Խառը թիվը ներկայացրո՛ւ  անկանոն կոտորակի տեսքով:

1.1/2-3/2 1.1/3-4/3 11.1/4-45/4 18.2/3-56/3 1.3/4-7/4 2.1/4-9/4 3.1/5-16/5 8.1/3-25/3


Վարժ 2. Հաշվիր

1.2/7+ 5.1/7=6.3/7 3.1/41+2.1/41=5.2/41 45.7/10+1.3/10=47 12.1/3 +1.1/2=13.5/2

Վարժ 3. Հաշվիր

2.1/5+2/5=2.3/5 3.9/17+2/17=3.12/17 13.11/25-1.1/25=14.12/25 5/8+3.1/8=3.6/8 3+1/7=3.1/7 17.2/9-9.2/9=8

Վարժ 4. Հաշվիր(Նախապես խառը թիվը դարձրու՛ անկանոն կոտորակ)

12.1/3×10.1/5=120.1/15 1/2×1.1/4=1.1/8 2.3/4×4/71=2.12/284 1:1.1/5=5/6 2.6/7:3.1/5=25/28

Խնդիր 5.Զբոսաշրջիկը  ճանապարհի կեսը և էլի 2կմ  անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ անցել է մեքենայով, ինչից հետո նրան մնաց անցնելու 12 կմ: Քանի կմ է ամբողջ ճանապարհը:

78կմ


Պատմություն դասարանական աշխատանք

1.Թվարկեք հունական գաղութացման պատճառները և հետևանքները;

Հունական գաղութացման պատճառներն էին՝ հացահատիկի պակասը, օգտակար հանածոների ու հումքի կարիքը: Իսկ հետևանքները էին բնականաբար սովը, ծարավն ու աշխատանքի պակասը։

2.Պատմեք պոլիսային կարգի մասին;

3.Սահմանեք «օլիգարխիա», «տիրանիա» և «դեմոկրատիա» հասկացությունները;

Օլիգարխիան (նույն խմբիշխանությունը) նշանակում էր, որ քաղաքը կամ երկիրը պատկանում է մի քանի մարդու, օրինակ՝ նրանց պատկանում էր դատարանն ու կառավարությունը։

Տիրանները վերացնում էին պարտային ստրկությունը, էվպատրիդների հաշվին հող տալիս ունեզուրկ գյուղացիներին: Կարելի է ասել, որ Տիրանիան ընդդիմադիր էր օլիգարխիային։

Դեմոկրատիան երկրի ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընտրված իշխանությունն է։

4.Համեմատեք կրետե-միկենյան և հոմերոսյան դարաշրջանները:

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

1.Քանի ժամ է օրվա 1/3 մասը:

8
2.Քանի րոպե է ժամի   2/3 մասը.

40
 3.Քանի սանտիմետր է մետրի  3/10 մասը.

30
4.Անոթում տեղավորվում է 500գրամ ջուր: Անոթի որ մասը կլցվի , եթե այնտեղ լցնենք  200 գրամ ջուր:

2/5

5.Կատրիր  գործողություններ.
2/5 +7 =7.2/5 3/12×15/21=45/252 24/25:18/35=840/450 5×6/11=30/11 7:2/5=35/2 5 — 1/5=5/5 1/15+3/10= 45/9-5/9=

6.Գրիր թվանշաններով- քսանչորս ամբողջ յոթ տասներորդ:
     56/9 կոտորակը դարձնել խառը թիվ:

24.7/10

6.2/9

7.Անկանոն կոտորակի համարիչը 163 է: Գտնել կոտորակի ամբողջ մասը, եթե նրա  հայտարարը 32է:

3/32

8.Երկու միատեսակ արկղերից մեկում կար 12 կգ   և   էլի  3/4   կգ   խնձոր, իսկ  երկրորդում`  12կգ և  էլի 1/6կգ խնձոր:  Արկղերից  ո°րն  է  ավելի  ծանր, ինչու:

12.3/4 > 12.1/6

9.Գտնել այն ամենափոքր հնգանիշ թիվը, որը չի փոխվի, եթե նրա գրառման  մեջ    կատարենք  թվանշանների   ցանկացած  տեղափոխություն:

11111

10.Աղջիկը գրքից օրական կարդում էր 25 էջ: Վեց օր կարդալուց հետո նրան մնաց կարդալու  ևս 180 էջ:   Քանի° էջ ունի գիրքը:

25*6=150

150+180=330