Մաթեմատիկա․ դաս 21

Աշխատանք գրքից.  համար՝ 

797, 798, 801, 807, 813

797.Հաշվե՛ք.

1.(-17/12)*(-4/7)=17/21

2.(-8/5)*(-25/64)=5/8

3.(+6/19)*(+25/27)=150/506

4.(+11.7/9)*(+1/5)=106/45

5.(-2/9)*(-9/10)=1/5

6.(-7.41/50)*(-1/4)=49/25

798.Հաշվե՛ք.

1.(-9/10)*(+5/7)=-9/35

2.(+24/7)*(-56/81)=-8/3

3.(+14/15)*(-35/63)=-14/27

4.(-42/37)*(+15/18)=-120/101

5.(+12.2/3)*(-6/11)=-76/11

6.(-18.1/5)*(+21/50)=-1911/250

801.Հաշվե՛ք.

1.(+4/5):(+1/8)=32/5

2.(-8/9):(-2/3)=4/3

3.(-5.6/7):(-9.5/14)=82/129

4.(+17.1/2):(+4.2/15)=425/124

5.(-1.9/17):(-2/17)=13/1

6.(-12.3/5):(-3.1/2)=18/5

807.Գտե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

ա)-18.1/2 — 18.1/2 , բ)-4.5/9 — 4.5/9, գ)1/3 —1/3, դ) 0 — 0, ե)-3/11 — 3/11, զ)14.2/5 — -14.2/5

813.Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 15 մեքենա՝ յուրաքան­ չյուրը 6.1/2 տ բեռնատարողությամբ։ Նույն բեռը տեղափոխելու հա­մար 2.1/2 տ բեռնատարողությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ կլինի։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.