English homework

What is your name?
My name is Hayk.

What is your surname / last name?
My surname / last name is Ghazaryan.

Do you have a nickname?
Yes, my nickname is Hke or No, I don’t.

What do you do?
I am a pupil.

How many brothers and sister do you have?
I have 0 brothers and 2 sisters.

How old are you?
I am 11 years old.

When is your birthday?
My birthday is on the 3 of January.

Where were you born?
I was born in Yerevan.

CONTACT INFORMATION

Where are you from?
I am from Yerevan.

What is your address?
My address is Avan, Tsarav aghbyur 55/6.

What is your phone number?
My phone number is 091337485.

What is your cell phone number?
My cell phone number is (010) 621980.

Who do you live with?
I live with my parents and sisters.

Do you live in a house or an apartment?
I live in a/an apartment.

What is your e-mail address?
My e-mail address is kh-hayk@mskh.am, hayk2008@bk.ru, haykghazaryan512@gmail.com

FREE TIME ACTIVITIES

What do you do in your free time?
In my free time I watch videos in YouTube or playing computer games/outdoor games.

What are your hobbies?
My hobbies are football, basketball, computer games and programming.

What type of music do you like?
I like rap music.

Do you have a favourite singer or group?
My favourite singer / group is Egor Kreed .

What types of movies do you like?
I like fantasy movies.

Do you like to read?
Yes, I do. or No, I don’t.

Yes, I do.

What do you like to read?
I like to read Harry Potter.

Advertisements

About HG_Blog

Ես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի միջին դպրոցի 7.2 դասարանի սովորող եմ։ Սիրում եմ խաղալ բասկետբոլ, ֆուտբոլ և ձեռքի գնդակ։ Սիրում եմ նաև բոլոր մեր առարկաները, որոնք մենք անցնում ենք։ Ամենից շատ սիրում եմ զբաղվել համակարգչով և ուզում եմ դառնալ ապագա ծրագրավորող։
Այս նյութը հրատարակվել է 2019/2020 ուս․տարի, English-ում։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.