English homework

Hometask;ex.2/b,e,page 13

Classwork. p.11 ex.4 a

p.11 ex.4

a.Write the letters in the correct order to make words. Write them under the pictures.

sreds10, skirt2, hirst9, scosk5, hoses3, muprej6, siTshr 1, najse8, scraf4, inatrers11, usrtosre12, tekcaj7.

1. T-shirt

2. Skirt

3.Shoes

4.Scarf

5. Socks

6.Jumper

7.Jacket

8.Jeans

9.Shirt

10.Dress

11.Trainers

12.Trousers

p.13 ex. 2

b.Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1. Sara loves (love) films.

2. My friends hate (hate) sport.

3. You take (take) good photographs.

4. Mrs. Jameson teachs (teach) us english.

5. My father flies (fly) to France twice a year.

6. My mum reads (read) a lot of books.

7. We go to school at 8:30 in the morning.

e.Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

1. I don’t like (not like) this kind of music.

2. We don’t eat (not eat) a lot of meat at home.

3. My parents speak (speak) French.

4. I don’t know (not know) his phone number.

5. My brother gets up (get up) late at the weekend

6. My father doesn’t drive (not drive) to work.

Advertisements

About HG_Blog

Ես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի միջին դպրոցի 7.2 դասարանի սովորող եմ։ Սիրում եմ խաղալ բասկետբոլ, ֆուտբոլ և ձեռքի գնդակ։ Սիրում եմ նաև բոլոր մեր առարկաները, որոնք մենք անցնում ենք։ Ամենից շատ սիրում եմ զբաղվել համակարգչով և ուզում եմ դառնալ ապագա ծրագրավորող։
Այս նյութը հրատարակվել է 2019/2020 ուս․տարի, English-ում։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.