почему динозавры были такими большими?

Почему динозавры были такими большими?

Ученые с интересом изучают динозавров. Но это непростой процесс. Ведь живых динозавров уже давно не существует. Однако их гигантские кости, которые до сих пор находят в разных уголках нашей планеты, дают возможность исследователям отвечать на самые разные вопросы.

Գիտնականները հետաքրքրությամբ են հետազոտում դինոզավրերին: Բայց դա հեշտ գործ չէ: Չէ՞ որ կենդանի դինոզավրերը արդեն վաղուց գոյություն չունեն: Սակայն նրանց հսկայական ոսկորները, որոնք դեռևս գտնվում են մեր մոլորակի տարբեր անկյուններում, հետազոտողներին տալիս են հնարավորություն պատասխանել տարբեր հարցերի:

Например, о том, как размножались динозавры, чем они питались. Интересуют ученых и размеры древних рептилий. Крупные динозавры появились в самом конце периода, который ученые назвали триасовым. Животные, в самом деле, были огромными. Они весили до ста тонн и в длину достигали пятидесяти метров!

Օրինակ՝ նրա մասին, ինչպես են բազմացել դինոզավրերը, ինչով են սնվել: Գիտնականներին հետաքրքրում է այդ սողունների չափերը: Խոշոր դինոզավրերը ստեղծվել են ժամանակաշրջանի ամենասկզբում, որին գիտնականները անվանել են տրիասովյան: Կենդանիները իրականում եղել են հսկայական: Նրանք կշռել են մինչև հարյուր տոննա, իսկ երկարությունը հասնում էր մինչև հիսուն մետր:

Շարունակել կարդալ “почему динозавры были такими большими?”

Почему вымерли динозавры?

Почему вымерли динозавры

Динозавры — огромные ящеры, высота которых достигала 5-ти этажного дома. Их остатки находят глубоко в земле, поэтому учёные говорят, что динозавры жили на Земле миллионы лет назад. Последние динозавры вымерли около 65 млн. лет. А появились они 225 млн. лет назад. Судя по остаткам костей этих ящеров, учёные делают выводы, что существовало больше 1000 разновидностей таких животных. Среди них были крупные и средние, двуногие и четвероногие, а также такие, которые ползали, ходили, бегали, прыгали или летали в небе.

Դինոզավրերը հսկայական մողեսներ են, որոնց բարձրությունը գերազանցել է 5 հարկանի տունը: Նրանց մնացորդները գտնվում են խորը հողի տակ, այդ պատճառով գիտնականները ասում են, որ դինոզավրերը ապրել են երկրի վրա միլիոնավոր տարիներ առաջ: Վերջին դինոզավրերը սատկել են մոտավորապես 65 մլն. տարի առաջ: Իսկ ստեղծվել են 225 մլն. տարի առաջ: Դատելով դինոզավրերի ոսկոր մնացորդների, գիտնականները եզրակացնում են, որ գոյություն են ունեցել 1000-ից ավելի այդպիսի կենդանիների տեսակներ: Նրանց միջև կային խոշոր և միջին, երկոտանի և չորքոտանի, իսկ որոնք նույնպես այդպիսին են, սողում են, քայլել են, վազել են, ցատկոտել կամ թռչել են երկնքում:

Շարունակել կարդալ “Почему вымерли динозавры?”