Աշխարհագրություն տնային առաջադրանք

Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն-Վիճակագրական տվյալ նշանակում է, թե ինչ որ ժամանակից մինչև հիմա ինչքանո՞վ է փոխվել բնակչության թիվը, մահացությունների՞ թիվն է շատ, թե՞ ծնելիությանը։

MORE

Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը

Դասագրքի հղումը

1,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքր
Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։

Գերխոշոր

Ռուսաստան, Ավստրալիա

Խոշոր

Արգենտինա, Իրան, Մոնղոլիա, Ուկրաինա

Միջին

Ֆրանսիա, Գերմանիա, Պակիստան, Նիգերիա, Կամերուն

Փոքր

Նիդերնալդներ, Հայաստան, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել

2․Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ բնակչության թվի նվազման

Նիգերիա, Ալբանիա, Բելգիա, Իտալիա, Մեքսիկա, Բրազիլիա, Եգիպտոս, Կիպրոս, Ճապոնիա, Ուրուգվայ, Լիբանան, Սիրիա

Բրազիլիա, Մեքսիկա, Ճապոնիա, Նիգերիա, Եգիպտոս, Իտալիա, Սիրիա, Բելգիա, Լիբանան, Ուրուգվայ, Ալբանիա, Կիպրոս

3․Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել տարածքով ամենամեծ 15 պետությունները

4․Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները։