Բնագիտություն դասարանական աշխատանք

33B7F5B1-30F4-4368-B2EF-F68A9274CA0D

1.Բազմացման միջոցով շարունակվում է կյանքը։

2.Անսեռ բազմացմանը պետք է ներկա լինի ընդամենը մեկ ծնողական օրգանիզմ։

3.Անսեռ բազմացման ամենապարզ եղանակը կիսումն է, երբ մայրական օրգանիզմը բաժանվում է երկու հավասար մասերի։ Կա նաև վեգետատիվ բողբոջման եղանակ։

4.Սպորը մայրական օրգանիզմի մեջ առաջացած հատուկ բջիջներն են։ Այն ունի ամուր թաղանթ։

5.Միաբջիջ և բազմաբջիջ։

Անսեռ բազմացման բոլոր ձևերի համար ընդհանուր բանը դա մեկ ծնողական ձևն է։

Բնագիտություն թեստ

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի մեքենան 4 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ:

80*4=320կմ

Օգտվել եմ S*T=V բանաձևից

Նշված նյութերից առանձնացնել օքսիդները։  
H2O2, ZnO, NaOH , HCl, CuO ,H2SO4, Fe(OH)2 , BeO, H2O , Mg(OH)2, CO2 , Na2CO3, Al(OH)₃ , FeO, CaCl2, SO2 ,CO, PbO, NaCl, Al2О3     

H2O2, ZnO, CuO, BeO, H2O, CO2, FeO, SO2, CO, PbO,

Գտնել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը:

20*5=100

Օգտվել եմ 1Ջ=1մ*1Ն բանաձևից

Մեզ հայտի է ճանապարհն ու գործադրված ուժը և բացակայում է Ջոուլը

Ի՞նչ է քիմիական երևույթը:

Քիմիական երևույթն այն է, երբ երկու և ավելի նյութ միանում են իրար և դառնում նոր նյութ կամ մեկ նյութը քայքայվում է և դառնում տարբեր նյութեր։

Ի՞նչ մեխանիկական շարժումը:

Մեխանիկական շարժումն այն է, երբ մի մարմին ուժ է գործադրում մի ուրիշ մարմնի հետ և այն տեղափոխում տարածքի մեջ։

Քանի քիմիական տարրից է կազմված CO , NH3 ,Fe ,NaOH,SO2 ,NO,H2O,։

CO-2, NH3-2, Fe-1, NaOH-3, SO2-2, NO-2, H2O-2

Բնագիտություն՝

1․ Ի՞նչ է արտազատությունը:

Նյութափոխանակության արգասիքներից (խարամներից) ազատվելու գործընթացը կոչվում է արտազատություն, որը բնորոշ է բոլոր կենդանի օրգանիզմներին։

2․ Ո՞ր նյութերն են արտազատվում:

Արտազատվում է թթվածինը, ջուրը, ածխաթթու գազ և տարբեր իոններ (նատրիում, կալիում, քլոր և այլն․․․)

3․ Ի՞նչ նշանակություն ունի արտազատությունն օրգանիզմում:

Այն կենդանի օրգանիզմների միջից հեռացնում է ածխաթթու գազը շնչառության ժամանակ։


4. Ինչո՞վ է տարբերվում արտազատությունը բույսերի եւ կենդանիների մոտ:

Արտազատությունը տարբերվում է բույսերի և կենդանիների մոտ նրանով,որ բույսերը արտազատության համար նախատեսված հատուկ օրգան չունեն, իսկ կենդանիները ունեն օրինակ՝ երիկամներ, թոքեր, միզասեռական համակարգ և քրտնագեղձեր։ Բույսերի արտազատությունը կատարվում է գոլորշիացման միջոցով։

5.Ի՞նչ է բույսերի տերեւաթափի պտճառը:

Ամեն տերևաթափի ժամանակ ծառը ազատվում է վնասակար և անպիտան նյութերից։

Սննդային շղթա

Բոլոր կենդանի էակներն ունեն սնվելու կարիք։ Կանաչ բույսերը, օգտագործելով արևի էներգիան, ջուրը և օդի ածխաթթու գազը, սինթեզում են իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ օրգանական նյութերը։ Իսկ կենդանիները իրենց անհրաժեշտ նյութերը ստանում են սննդի միջոցով, նրանք սնվում են բույսերով կամ կենդանիներով։ Սինթեզելով սննդային նյութեր՝ բույսերն իրենց քիմիական կապերում կուտակում են արևի էներգիան։ Բուսակեր կենդանիները սնվում են բույսերով և նրանցից ստանում այդ էներգիան։

Related image

Բնագիտություն դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին.

1. Ի՞նչ է շնչառությունը:

Շնչառությունը թթվածնի ընդունման ու ածխաթթու գազի արտահանման պրոցեսն է։

2. Ի՞նչ ձեւերով են շնչում միաբջիջները,ջրային  և ցամաքային կենդանիները:

Միաբջիջները շնչում են իրենց մաշկով, ջրային կենդանիները շնչում են խռիկներով, իսկ ցամաքային կենդանիները թոքերով։

3. Ի՞նչ են հերձանցքները: Ինչպե՞ս են դրանք աշխատում:

Հերձանցքի միջոցով բույսերը շնչում են և ստանում լուսասինթեզի համար անհրաժեշտ նյութեր (ածխաթթու գազ) և արտահանում անջատված թթվածինը։ Հերձանցքը գոլորշացնում է ջուրը

4. Ինչո՞վ են պայմանավորված կենդանիների կրկնակի շնչառությանը:

Թռչունների թոքերը սպունգանման են։ Թռիչքի ժամանակ արյան և օդի միւև գազափոխանակությունը կատարվում է և՛ ներշնչման, և՛ արտաշնչման պահին։ Շնչառության այս եղանակը կոչվում է կրկնակի։

Բնագիտություն դասարանական աշխատանք

Ի՞նչ է քլորոֆիլը, լուսասինթեզ:

Քլորոֆիլը արեգակի լույսի հաշվին անօրգանական նյութերից՝ ջրից և աշխտաթթու գազից սինթեզում են օրգանական նյութեր։

Լուսասինթեզը կանաչ բույսերի ածխածնով սնվելու պրոցեսն է, որ տեղի Է ունենում քլորոֆիլի օգնությամբ կլանվող լուսային
Էներգիայով (ֆոտոսինթեզ):

1. Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի։

Ֆոտոսինթեզ, սննդառություն հողի և արմատի միջոցով

2.Սահմանե՛ք ավտոտրոֆ եւ հետերոտրոֆ օրգանիզմներ հասկացու­թյունները։

Ավտոտրոֆը ինքնուրույն է գտնում իր սնունդը (ինքնասուն)

Իսկ հետերոտրոֆ անվանումը ստացել են այն օրգանիզմները, որոնք սնվում են ուրիշ օրգանիզմների հաշվին։ Այլ կերպ նրանց անվանում են մակաբույծ։

3. Ինչպե՞ս են սնվում բույսերը։

Բույսերը սնվում են լուսասինթեզի արդյունքում իրենց բջիջներում առաջացած սննդարար նյութերով։ Նրանք սնվում են լուսասինթեզի և ֆոտոսինթեզի արդյունքում, երբ անօրգանական նյութերից ստացվում է օրգանական նյութ՝ մասնավորապես գլյուկոզը։