Հանրահաշիվ առցանց աշխատանքներ (30.03-03.03)

1.Գրիր  առաջին աստիճանի հավասարման օրինակներ  /հինգ հատ/:

5-b=7
9+a=2
20-r=6
4+e=10
98+v=10

Փորձիր գտնել  ընդհանուր տեսքը:

2.Քո հորինած  օրինակներում ցույց տուր x-ի գործակիցը, ազատ անդամը:

5-b=7 — b-ի գործակիցը՝ 1, ազատ անդամը`7
9+a=2 — a-ի գործակիցը՝ 1, ազատ անդամը`9
20-r=6 — r-ի գործակիցը՝ 1, ազատ անդամը`20
4+e=10 — e-ի գործակիցը՝ 1, ազատ անդամը`4
98+v=10 — v-ի գործակիցը՝ 1, ազատ անդամը`98

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ առցանց աշխատանքներ (30.03-03.03)”

Մաթեմատիկա առցանց աշխատանքներ (մարտի 20)

1.Անին ուղղի վրա նշեց մի քանի կետ: Այնուհետև Լիլիթն Անիի նշած յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Հետո Անուշը յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Ուղղի վրա ստացվեց նշված 33 կետ: Քանի՞ կետ նշեց Անուշը:

16

2. 9սմ2 , 16սմ2 և 25սմ2 մակերեսներ ունեցող քառակուսիները դրել են կողք կողքի: Քանի՞ սանտիմետր է ստացված պատկերի պարագիծը: 

Քանի որ բոլոր քառակուսիների կողմերը հավասար են, ապա՝
9սմ2 քառակուսու կողմը կլինի √9=3սմ
16սմ2 քառակուսու կողմը կլինի √16=4սմ
25սմ2 քառակուսու կողմը կլինի √25=5սմ
3*3=9 (ստացված պատկեում գտնվող 9սմ2 քառակուսու կողմերի գումարը)
4*2=8 (ստացված պատկերում գտնվող 16սմ2 քառակուսու կողմերի գումարը)
5*3=15 (ստացված պատկերում գտնվող 25սմ2 քառակուսու կողմերի գումարը)
P=9+8+15=32սմս

3..Տրված 6 կետերից 4-ը A, B, C և D-ն գտնվում են մի ուղղի վրա: Քանի՞ եռանկյուն գոյություն ունի,  որոնց գագաթները հանդիսանում են այդ կետերը, կառուցեք այդ եռանկյունները: 

4.Գագիկն ունի հավասար  թվով քույրեր և եղբայրներ: Նրա քույր Անիի քույրերի քանակը երեք անգամ պակաս է եղբայրների քանակից: Քանի՞ երեխա կա այդ ընտանիքում:
5 երեխա

5.ABCD ուղղանկյունը կազմված է հինգ միանման ուղղանկյուններից:  Քանի՞ մմ է ուղղանկյան պարագիծը, եթե BC = 33մմ:

Քանի որ BC-ն հավասար է մեկ ամբողջ ուղղանկյան, իսկ ուղղանկյան փոքր կողմը մեծ կողմի 1/3 մասն է, ուրեմն պարագիծը կլինի
33:3=11(ուղղանկյան փոքր կողմ)
2*11+33=55(AB, DC)
P=2*(33+55)=88մմ

Մաթեմատիկա առցանց աշխատանքներ (մարտի 18)

1 .Սառույցի կտորը յուրաքանչյուր 25 րոպեում կորցնում է իր քաշի կեսը: 1ժ 15ր հետո սառույցը կշռում էր 125 գրամ: Քանի՞ կգ էր կշռում սառույցի կտորը սկզբում:

1ժ15ր=75ր
75:25=3
125*2=250
250*2=500
500*2=1000
Պատ՝․ Սառույցը սկզբում կշռում էր 1կգ:

2. Մոգական աղյուսակում գրված է 1-9 թվերը ( մոգական աղյուսակ ենք ասում այն աղյուսակները, որոնց սյուների, տողերի և երկու անկյունագծերի վրա գտնվող  համապատասխանաբար թվերի գումարները իրար հավասար են):

 Արմենը մաքրել է այդ թվերից հինգը: Ինչի՞ է հավասար Արենի մաքրած թվերի գումարը:

1-x
2-x
3-x
4-o
5-x
6-o
7-x
8-o
9-o
1+2+3+5+7=18

Մաթեմատիկա առցանց աշխատանքներ (մարտի 17)

1.Գրատախտակին նվազման կարգով իրար հետևից գրված են 2019-ից  մինչև A բնական թվերը: 2019 2018 2017 … A: 

Ո՞րն է A բնական թիվը, եթե ամբողջ գրության համար օգտագործել են  2020 հատ թվանշան: 

2020:4=505
2019-505=1514

2. 1900-ից մինչև  2020 թվերի միջև քանի՞ բնական թիվ  կա, որոնք գրվում են չորս տարբեր թվանշաններով, օրինակ՝ 1903: 
63

3. 100 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 102-ի: Գտնել այդպիսի 100 թվերի արտադրյալի հնարավոր աենամեծ արժեքը: 
98*1+2*2=102
1*2*2=4

4. Մարմինը կազմված է իրար կպած 7 խորանարդներից: Եթե ամբողջ մարմինը ներկենք, ապա խորանարդների քանի՞ նիստ ներկված չի լինի:

14

Մաթեմատիկա առցանց աշխատանքներ (մարտի 16)

 1. Գտիր գումարը՝

  1+4+2=7
 2. Նապաստակը մեկ օրվա ընթացքում պարտադիր ուտում է կամ 5 հատ գազար, կամ 2 գլուխ կաղամբ: Մեկ շաբաթվա ընթացքում  նա կերավ 15 գազար: Քանի՞ գլուխ կաղամբ է կերել նապաստակը այդ շաբաթվա ընթացքում: 
  15:5=3
  7-3=4
  4*2=8 գլուխ կաղամբ
 3. 25 սմ երկարություն ունեցող ժապավենը քանի մմ-ով է երկար 1դմ 9 սմ երկարությամբ ժապավենից:
  1.9դմ=19սմ
  25-19=6սմ
  6սմ=60մմ
 4. A թվից դեպի ձախ գրված է  18 թիվ, իսկ դեպի աջ՝ 8: Քանի թիվ է գտնվում  A թվի և մեջտեղում գրված թվի միջև:
  4
 5. Գտնել ուղղանկյան պարագծի երկարությունը, եթե նրա երկու մեծ կողմերի և մեկ փոքր կողմի գումարը հավասար է 25-ի, իսկ երկու փոքր և մեկ մեծ կողմերի գումարը՝ 23-ի:
  25-23=2 (մեկ մեծ կողմի և մեկ փոքր կողմի տարբերությունը)
  25-2-2=21
  21:3=7
  7+2=9
  2*(9+7)=P (32)

Հանրահաշիվ պարապմունք 8

1.Գտնել  արտահայտության արժեքը.

ա) 3,15+1,142=7,292

բ)  (-1-6)(-4)=28

2.Հաշվել տրված տառային արտահայտության արժեքը.

ա) երբ x=-4,  y=1

2x-y=2(-4)-1=-9

բ)երբ  a=-50 b=30

2a+2b=2*(-50)+2*30=100+60=160

3.Պարզեցրեք միանդամի գրությունը.

ա) a5b2ab2=a6b4

բ)  (x5)4=x20

գ)  a2b1=a2b

դ)   xbxb3=x2b4

4.Կատարեք նման անդամների միացում.

1ա) -6a4b

բ) -14c2e5

5.Գրեք աստիճանի տեսքով՝

ա) 0,4  0,4 0,4 0,4=0,44

բ)x x x x x=x5

գ)(x-y)(x-y)(x-y)(x-y)(x-y)=(x-y)5

դ)2/3 2/3  2/3=2/33

6.Հաշվեք.

ա)25=32

բ)(-10)3=-1000

գ)(-5)3 +(-2)3=-125+(-8)=-133

դ) 1,32 -1,22-0,52=1.69+1.44+0.25=3.38

7.Հավասար արտադրիչների արտադրյալը փոխարինեք աստիճանով.

ա) xxxxx+3yyyyyyyy=x5+3y8

բ)  7 7 7 7+6 6 6=74+63

գ)  bbbbbbbbb-2 2=b9-2^2

դ)   xxxxx:(yyyyyyy)=x^5:y7

8.Աստղանիշը փոխարինեք թվով այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝

77=49, 88=64, 108=100000000, -23=-8, (-5)4=625

9.Թիվը ներկայացրեք երկու հիմքով աստիճանի տեսքով:

2=21,4=22, 8=23, 16=24, 32=25, 64=26, 128=27