Category Archives: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա․ դաս 48

Առաջադրանք 1.Լուծե՛ք հավասարումը. ա) x – 832 = 174=174+832=1006 բ) x – 303 = 27=303+27=330 գ) 1405 – x = 108=108+1405=1513 ե) x + 818 = 896=896-818=76 դ) 84 + x = 124=124-84=40 զ) 2003 + x = 4561=4561-2003=2558Առաջադրանք 2.Կազմե՛ք հավասարում … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մաթեմատիկա․ դաս 47 (6.2)

Աշխատանք գրքից՝1177, 1180,1184, 1155, 1157

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մաթեմատիկա․ դաս 47

Առաջադրանք  1.Կատարիր բաժանումը երկու եղանակով: 2, 4:4=0,63,9:3=1,36,5:5=1,314,4:1,2=126,25:2,5=2.5441,1:0,001=44110057,6:0,4=144951,5:0,5=190317,25:5=3.45296,4:8=38.5 Առաջադրանք 2.Կատարե՛ք գործողությունները. ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65=656565 բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10=19760Առաջադրանք 3.10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնք բաժանվում … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մաթեմատիկա․ դաս 46

Առաջադրանք 1.Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝ա) 0,9382=9382/10000 բ) 28,7=287/10 գ) 0,05621=5621/100000 դ) 11,0625=110625/10000 ե) 80,01=8001/100 զ) 6,00009=600009/100000 է) 200,18=20018/100 ը) 567,9111=5679111/10000 թ) 0,0008=8/10000 Առաջադրանք 2.Հաշվե՛ք ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,6854 բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839 գ) 4,5 + 0,3796 … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մաթեմատիկա․ դաս 45

Առաջադրանք 1.Կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝32/10=3,2234/10=23,429099/100000=0,290994505/10=450,52/100=0,021/10000=0,000156/100=0,5611/10000=0,0011 Առաջադրանք 2.Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝1,2=12/100,23=23/1000,008=8/10001,0003=10003/100002,3501=23501/100001789,1=17891/1023,0007=230007/10000 Առաջադրանք 3.Գրիր տասնորդական կոտորակի օրինակներ/5 հատ/ա/   Յուրաքանչյուրը մեծացրու տաս անգամ: 2,334*10=23,34 5,453*10=54,53 36,3*10=363 39,10*10=391 0,097=0,97բ/ Յուրաքանչյուրը փոքրացրու  հարյուր  անգամ: 8,234:100=0,08234 252,21:100=5,5221 12,21=0,12221 98,007=0,98007 0,009=0,00009 Առաջադրանք 4.Կատարիր գործողությունը՝1, 23+2, 34=3,57-1, 56+1, 56=034-1,4=32,624, … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Մաթեմատիկա․ դաս 44

Առաջադրանք  1.Կատարել բաժանումա/ 1,161 : 0,1=11,61 բ/(+59,59 )  : (-  0,1)=-595,90 գ/ — 2,4:0,1 =-240,10 դ/2, 25:5=0,45 ե/-3,69:0,3=-12,3 զ/ 4,8:1,2==4 է/2,5:5 ==0,5 ը/-9,9:1,1=-9 թ/125,5:5==25,1 ժ/12,1:1,1=11 Առաջադրանք  2.Կատարել տասնորդական կոտորակների հանումա/  101,5 – 5,8 =95,7           բ/ 9,214  … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Տասնորդական կոտորակների բաժանում

Առաջին եղանակ 0,3:0,1=3/10:1/10=3/10*10/1=30/10=3 2,5:0,5=25/10:5/10=25/10*10/5=250/50=5 2,4:0,02=24/10:2/100=24/10*100/2=120/1=120 Առաջադրանք․ 1. կրճատի՛ր 50/100=25/50 10/100=1/10 30/1000=3/100 9/900=1/100 25/5=5 6/60=1/10

Հրատարակված՝ 2018-2019 ուստարի, Մաթեմատիկա-ում | Թողնել մեկնաբանություն