Պատմություն դասարանական աշխատանք

Պատմություն դասարանական աշխատանք

1. Վերլուծեք VIII-IX դարերի հայկական իրականությունը;2. Բնութագրեք պավլիկյան շարժումը;

Պավլիկյանները հետևողական էին, որովհետև նրանք ասել էին, որ պետք է կառուցեն արդար երկիր և այնտեղ տիրեր խաղաղություն, և այդպես էլ արեցին։ Մի խոսքով՝ պավլիկյանները հետևողական էին։

3. Սահմանեք «Ինքնավարություն» հասկացությունը և հիմնավորեք, որ IX դարի Հայաստանում վերկանգնվել էր ինքնավարությունը:

Պատմություն 7-8 դասեր

Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Պապը բացառիկ արքա էր;

Պապը բացառիկ էր նրանով, որ նրա զորքը հազարավոր զինվորներից դարձավ հարյուրհազարավոր։ Բացի այդ նա եկեղեցիներից վերձրեց հողատարածքներ և տվեց գյուղացիներին, որոնք ունեին դրա կարիքը։

Վերլուծեք Վռամշապուհի գործունեությունը;

Վռամշապուհի օրոք հայոց մշակույթը բարգավաճեց։ Նա պարսից արքունիքից համաձայնություն վերցրեց, որ Սահակ պարթևի դստեր ամուսնուն՝ Համազասպին նշանակել հայոց սպարապետ։

Սահմանեք «Պետություն» և «Պետականություն» հասկացությունները: Հայաստանի պատմության օրինակով ցույց տվեք պետության և պետականության նմանություններն ու տարբերությունները:

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Մարկ

1. Թվարկել Մարկոս Տրայանոսի ու Մարկոս Ավրելիոսի նմանություններն ու տարբերությունները և վերլուծել նրանց գործողությունները։

Երբ հռոմեական կայսրությունը Մարկոս Տրայանոսի իշխանության տակ էր, այն հասել էր իր հզորության գագաթնակետին՝ կռվի ու տարածքներ գրավելու միջոցով։ Մարկոս Տրայանոսն ու Մարկոս Ավրելիոսի նմանությունն այն է, որ նրանք երկուսն էլ մտածում էին իրենց երկրի բարգավաճման ու հզորացման մասին, բայց տարբեր ձևերով։ Մարկոս Տրայանոսը ուզում էր երկիրն ուժեղացնել տարածքներ գրավելով, իսկ Մարկոս Ավրելիոսը լինելով իմաստասեր պետական գործիչ, մտածում էր երկրի բնակիչների շատացման մասին, ինչը նույնպես նպաստում էր երկրի հզորացմանը։

Շարունակել կարդալ “Պատմություն դասարանական աշխատանք”

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;

Տիգրան Երվանդյանը ի տարբերություն Տիգրան Արտաշեսյանի՝ ձգտում չուներ նոր տարածքներ գրավելու, բայց դրա հետ մեկ տեղ նա հզոր թագավոր էր և նա իր դաշնակիցների հետ կարողացավ գրավել Ասորեստանը։

Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;

Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

Բեհիսթունյան արձանագրությունը Դարեհ I-ը պատմում էր 7-4 դարերի ընթացքում կատարված կռիվների և բոլոր իրադարձությունների մասին, սակայն այդ արձանագրությունը այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև Դարեհը չէր գրել իր արձանագրության մեջ իր մարտության մասին և գրել է, թե իբրև նա հաղթանակ է տարել հայերի հանդեպ։

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Թվարկեք Սոլոնի բարեփոխումները;

1.Սոլոնը վերացրեց պատրային ստրկությունը և ամեն մի ընտանիքի տրամադրեց իրենց հողակտորը։

2.Սոլոնը բարեփոխեց աթենական պետությունը

3․Կատարեց նաև դրամական բարեփոխություն՝ դյուրացնելով Ատտիկայի առևտրական հարաբերությունները այլ երկրների հետ։

Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;

Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;

Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

Սպարտայում ղեկավարում էին երկու արքա, իսկ Աթենքում՝ մի արքա։

Սպարտայում տղամարդիկ առանց տարիքային սահմանափակման միասին էին ճաշում, իսկ աթենքում այդպիսի բան չկար։

Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;

Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;

  1. Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

Սպարտայում կառավարում էին երկու արքա, իսկ Աթենքում մեկն էր:

Սպարտայում տղամարդիկ առանց տարիքային սահմանափակման հաց էին ուտում միասին, իսկ Աթենքում այդպիսի բան չկար:

Սպարտայում ընատիքին չէին կարևորում, իսկ Աթենքում այն շատ կարևոր էր:

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Բաբելոն

Բաբելոն
1. Թվարկեք Բաբելոնի ձեռքբերումները։

I.Մ.թ.ա.XIX դարում՝ 1894 թ․,Բաբելոնում թագավորություն ձևավորվեց:  

II.Համմուրաբին նվաճումներ ունեցավ Հարավային Միջագետքում, ապա հարվածեց իր գլխավոր հակառակորդին՝Աշշուրին, գրավեց Ասորեստանը, կցեց իր տերությանը և իր սուրն ուղղեց դեպի արևելք՝Էլամ, որ գտնվում էր Պարսից ծոցի արևելյան հատվածում:

III.ՍույնովՀամմուրաբի արքան իր իշխանության տակ համախմբեց ողջ Միջագետքը՝ դառնալով ԱռաջավորԱսիայի հզորագույն տիրակալը:

2.Վերլուծեք Հայ — Բաբելոն — Մարաստան պայմանագրի երկու կետերը։ Ինչով էր այն նպաստավոր Բաբելոնի համար։ 
Օգտակար աղբյուրներ․՝

Այդ պայմանագիրը Բաբելոնի համար նրանով էր լավ, որ Հայաստանը ամեն իրավիճակի պատրաստ էր ողջ զորքը ուղարկել Բաբելոնին պաշտպանելու՝ որի համար Հայաստանում արքա կճանաչվեր Պարույր Հայկազունը։ Լավ էր նաև այն պատճառով, որ Բաբելոնին պետք չէր գա սեփական զորք, որովհետև ըստ պայմանագրի՝ Հայաստանը իր ողջ զորքը կուղարկի Բաբելոնին պաշտպանելու։ Համաձայն երկրորդ պատճառի կա նաև վատ կողմ, որ եթե և՛ Հայաստանը և՛ Բաբելոնը զորք չունենա, թշնամիները հեշտությամբ կհարձակվեին Բաբելոնի վրա և կգրավեին այն։

Բաբելոն

Բաբելոն

Աքեմենյան Իրան
Բնութագրեք Աքեմյան տերությունը։

Աքեմենյան Իրանը համաշխարհային տերություն էր: Այն ներառել էր ամբողջ Առաջավոր Ասիան: Այնտեղ ժամանակի ընթացքում ապրող բոլոր ժողովուրդների մոտ սկսեցին ձևավորվել ընդհանրություններ կյանքի բոլոր բնագավառներում: Տարբեր ժողովուրդների միջև տնտեսական և մշակութային կապեր ընդլայնվեցին: Տերության տարբեր շրջաններում միևնույն աստվածներին էին երկրպագում: Այն ձգվում էր Իրանից մինջև Էգեյան ծով։

Աղբյուր՝ Համաշխարհային պատմություն, էջ 41-43:

Ասորեստան
1. Ե՞րբ և որտեղ է ստեղծվել Ասորեստանը։

Հյուսիսային Միջագետքում Ք.ա. XX դարում Աշշուր քաղաքի շուրջը ստեղծվեց նոր պետություն՝ Ասորեստանը
2. Թվարկեք Ասորեստանի ամենահզոր ժամանակահատվածում իշխող արքաներին և նրանց գործունեությունը։

Ասորեստանյան տերությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին Թիգլաթպալասար III–ի (Ք.ա. 744–727 թթ.) և Սարգոն II–ի օրոք (Ք.ա. 721–705 թթ.):
Աղբյուր՝ Համաշխարհային պատմություն, էջ 29-30: