Պատմություն երեսունյոթերորդ-երեսունութերորդ դասեր

Առաջին խումբ

  1. Ներկայացրեք Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսական իրականությունը արքային, արհեստավորի և գյուղացու տեսանկյուններից;
  2. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգերը;
    Կիլիկյաի հայկական պետությունը  ի տարբերություն Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգերի ժառանգել էր բուն Հայաստանի մշակույթը և օրենքները։Դա սելջուկ-մոնղոլական արշավանքի ժամանակ հայ բնակչության արտագաղթին հաջորդում է նաև նրանց մշակույթի և իրավունքի աղբյուրների տեղաշարժi արդյունքն է։Այդ իսկ պատճառով այստեղ բոլոր կարգավորիչ նորմատիվ ձևեր էին համարվում Հայաստանյան կարգեր։Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը կենտրոնացված միապետություն էր, ինչի շնորհիվ այն պահպանեց իր մշակույթի նախորդների աղբյուրները, ինչպես նաև նոր աստիճանի հասցրեց հայոց մշակույթը։Այս շրջանում Հայաստանի իրավական համակարգը կրոնականացված էր, որոնց առաջնային ձևերն էին՝ սովորույթը, աշխարհի, օրենքները և կանոնական իրավունքը։Սակայն նույնիսկ այս պայմաններում խաղաղության և անկախության ամեն մի կարճատև ժամանակաշրջանը նոր ծիլեր էր արցակում Բագրատունյանց Հայաստանի պետական կյանքի վրա:
  3. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները:
    Պատճառ I. Կիլիկիան բարեկամական պայմանագիր կնքեց Մոնղոլների հետ, ովքեր այդ ժամանակ ուժեղ երկիր էին, բայց հետո՝ երբ թուլացան, դա հանդիսացավ պատճառ, որպեսզի Կիլիկիան կործանվի:
    Պատճառ II. Ունիթորները (միարարները) և հակաունիթորները պայքարում էին միմյանց դեմ: Այդ պայքարը խախտեց Կիլիկիայի հասարակության ներքին միասնությունը և թուլացրեց երկիրը:

Պատմություն դասարանական աշխատանք

1. Վերլուծեք VIII-IX դարերի հայկական իրականությունը;2. Բնութագրեք պավլիկյան շարժումը;

Պավլիկյանները հետևողական էին, որովհետև նրանք ասել էին, որ պետք է կառուցեն արդար երկիր և այնտեղ տիրեր խաղաղություն, և այդպես էլ արեցին։ Մի խոսքով՝ պավլիկյանները հետևողական էին։

3. Սահմանեք «Ինքնավարություն» հասկացությունը և հիմնավորեք, որ IX դարի Հայաստանում վերկանգնվել էր ինքնավարությունը:

Պատմություն 7-8 դասեր

Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Պապը բացառիկ արքա էր;

Պապը բացառիկ էր նրանով, որ նրա զորքը հազարավոր զինվորներից դարձավ հարյուրհազարավոր։ Բացի այդ նա եկեղեցիներից վերձրեց հողատարածքներ և տվեց գյուղացիներին, որոնք ունեին դրա կարիքը։

Վերլուծեք Վռամշապուհի գործունեությունը;

Վռամշապուհի օրոք հայոց մշակույթը բարգավաճեց։ Նա պարսից արքունիքից համաձայնություն վերցրեց, որ Սահակ պարթևի դստեր ամուսնուն՝ Համազասպին նշանակել հայոց սպարապետ։

Սահմանեք «Պետություն» և «Պետականություն» հասկացությունները: Հայաստանի պատմության օրինակով ցույց տվեք պետության և պետականության նմանություններն ու տարբերությունները:

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Մարկ

1. Թվարկել Մարկոս Տրայանոսի ու Մարկոս Ավրելիոսի նմանություններն ու տարբերությունները և վերլուծել նրանց գործողությունները։

Երբ հռոմեական կայսրությունը Մարկոս Տրայանոսի իշխանության տակ էր, այն հասել էր իր հզորության գագաթնակետին՝ կռվի ու տարածքներ գրավելու միջոցով։ Մարկոս Տրայանոսն ու Մարկոս Ավրելիոսի նմանությունն այն է, որ նրանք երկուսն էլ մտածում էին իրենց երկրի բարգավաճման ու հզորացման մասին, բայց տարբեր ձևերով։ Մարկոս Տրայանոսը ուզում էր երկիրն ուժեղացնել տարածքներ գրավելով, իսկ Մարկոս Ավրելիոսը լինելով իմաստասեր պետական գործիչ, մտածում էր երկրի բնակիչների շատացման մասին, ինչը նույնպես նպաստում էր երկրի հզորացմանը։

Շարունակել կարդալ “Պատմություն դասարանական աշխատանք”

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;

Տիգրան Երվանդյանը ի տարբերություն Տիգրան Արտաշեսյանի՝ ձգտում չուներ նոր տարածքներ գրավելու, բայց դրա հետ մեկ տեղ նա հզոր թագավոր էր և նա իր դաշնակիցների հետ կարողացավ գրավել Ասորեստանը։

Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;

Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

Բեհիսթունյան արձանագրությունը Դարեհ I-ը պատմում էր 7-4 դարերի ընթացքում կատարված կռիվների և բոլոր իրադարձությունների մասին, սակայն այդ արձանագրությունը այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև Դարեհը չէր գրել իր արձանագրության մեջ իր մարտության մասին և գրել է, թե իբրև նա հաղթանակ է տարել հայերի հանդեպ։

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Թվարկեք Սոլոնի բարեփոխումները;

1.Սոլոնը վերացրեց պատրային ստրկությունը և ամեն մի ընտանիքի տրամադրեց իրենց հողակտորը։

2.Սոլոնը բարեփոխեց աթենական պետությունը

3․Կատարեց նաև դրամական բարեփոխություն՝ դյուրացնելով Ատտիկայի առևտրական հարաբերությունները այլ երկրների հետ։

Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;

Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;

Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

Սպարտայում ղեկավարում էին երկու արքա, իսկ Աթենքում՝ մի արքա։

Սպարտայում տղամարդիկ առանց տարիքային սահմանափակման միասին էին ճաշում, իսկ աթենքում այդպիսի բան չկար։

Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;

Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;

  1. Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

Սպարտայում կառավարում էին երկու արքա, իսկ Աթենքում մեկն էր:

Սպարտայում տղամարդիկ առանց տարիքային սահմանափակման հաց էին ուտում միասին, իսկ Աթենքում այդպիսի բան չկար:

Սպարտայում ընատիքին չէին կարևորում, իսկ Աթենքում այն շատ կարևոր էր:

Պատմություն դասարանական աշխատանք

Բաբելոն

Բաբելոն
1. Թվարկեք Բաբելոնի ձեռքբերումները։

I.Մ.թ.ա.XIX դարում՝ 1894 թ․,Բաբելոնում թագավորություն ձևավորվեց:  

II.Համմուրաբին նվաճումներ ունեցավ Հարավային Միջագետքում, ապա հարվածեց իր գլխավոր հակառակորդին՝Աշշուրին, գրավեց Ասորեստանը, կցեց իր տերությանը և իր սուրն ուղղեց դեպի արևելք՝Էլամ, որ գտնվում էր Պարսից ծոցի արևելյան հատվածում:

III.ՍույնովՀամմուրաբի արքան իր իշխանության տակ համախմբեց ողջ Միջագետքը՝ դառնալով ԱռաջավորԱսիայի հզորագույն տիրակալը:

2.Վերլուծեք Հայ — Բաբելոն — Մարաստան պայմանագրի երկու կետերը։ Ինչով էր այն նպաստավոր Բաբելոնի համար։ 
Օգտակար աղբյուրներ․՝

Այդ պայմանագիրը Բաբելոնի համար նրանով էր լավ, որ Հայաստանը ամեն իրավիճակի պատրաստ էր ողջ զորքը ուղարկել Բաբելոնին պաշտպանելու՝ որի համար Հայաստանում արքա կճանաչվեր Պարույր Հայկազունը։ Լավ էր նաև այն պատճառով, որ Բաբելոնին պետք չէր գա սեփական զորք, որովհետև ըստ պայմանագրի՝ Հայաստանը իր ողջ զորքը կուղարկի Բաբելոնին պաշտպանելու։ Համաձայն երկրորդ պատճառի կա նաև վատ կողմ, որ եթե և՛ Հայաստանը և՛ Բաբելոնը զորք չունենա, թշնամիները հեշտությամբ կհարձակվեին Բաբելոնի վրա և կգրավեին այն։

Բաբելոն

Բաբելոն

Աքեմենյան Իրան
Բնութագրեք Աքեմյան տերությունը։

Աքեմենյան Իրանը համաշխարհային տերություն էր: Այն ներառել էր ամբողջ Առաջավոր Ասիան: Այնտեղ ժամանակի ընթացքում ապրող բոլոր ժողովուրդների մոտ սկսեցին ձևավորվել ընդհանրություններ կյանքի բոլոր բնագավառներում: Տարբեր ժողովուրդների միջև տնտեսական և մշակութային կապեր ընդլայնվեցին: Տերության տարբեր շրջաններում միևնույն աստվածներին էին երկրպագում: Այն ձգվում էր Իրանից մինջև Էգեյան ծով։

Աղբյուր՝ Համաշխարհային պատմություն, էջ 41-43:

Ասորեստան
1. Ե՞րբ և որտեղ է ստեղծվել Ասորեստանը։

Հյուսիսային Միջագետքում Ք.ա. XX դարում Աշշուր քաղաքի շուրջը ստեղծվեց նոր պետություն՝ Ասորեստանը
2. Թվարկեք Ասորեստանի ամենահզոր ժամանակահատվածում իշխող արքաներին և նրանց գործունեությունը։

Ասորեստանյան տերությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին Թիգլաթպալասար III–ի (Ք.ա. 744–727 թթ.) և Սարգոն II–ի օրոք (Ք.ա. 721–705 թթ.):
Աղբյուր՝ Համաշխարհային պատմություն, էջ 29-30:

Հայկական Հեղափոխություն նախագիծ

Ես կարդացել եմ <<Թավշյա հաղթանակ>> գրքի 15 տարեկան Անահիտ Բաղշեցյանի կարծիքը թավշյա հեղափոխության մասին։ Նրա գրածի մեջ նա իր ծնողների հետ վիճել էր ԱՄՆ-ում ապրելու շուրջ, նա չեր ուզում լինել իր հայրենիքից մի ամբողջ օվկիանոս հեռու անծանոթ դեմքերի մեջ։ Ծնողների հետ վիճելուց հետո նրա մոտ հարց առաջացավ, թե ո՞վ է նա, որի պատասխանը նրան դուր չեկավ։ Նա պարզեց, որ նա մի սովորական աղջիկ է, ով չի կարող փոխել ինչ որ բան իր ուզածով։ Երբ բողոքի ակցիաները սկսեցին, նա ուզում էր մասնակցել բողոքի ակցիաներին, լինել իր հայրենակիցների կողքին և ինչպես բոլորը՝ պայքարել երկրի բարեկեցիկ ապագայի համար։ Բայց Անահիտի ծնողները ուշադրություն չէին դարձնում և՛ նրան և՛ երկրում կատարվողին, բայց միևնույն է, աղջիկը չէր հանձնվում ու փորձում էր ամեն միջոց գտնել, որպեսզի դուրս գա տնից ու մասնակցի հանրահավաքին։ Վերջապես ժողովուրդը հաղթեց և մենք սկսեցինք ապրել նոր Հայաստանում, ու Անահիտի ծնողները որոշեցին մի քիչ էլ սպասել, եթե երկրի վիճակը փոխվի, Անահիտը կմնա Հայաստանում, իր հայրենիքում ու իր հաղթած ժողովրդի կողքին, իսկ եթե ոչ՝ միևնույն է, ինչպես հանուն երկրի, այնպես էլ հանուն իր Հայաստանում մնալու համար նա պատրաստ է պայքարել։

Լեմուրիա

Լեմուրիան Հնդկական օվկիանոսում  առասպելական մայրցամաքային մայրցամաք է : Անունը կապված է Մադագասկարի նախապատմական լիմուզերի անունով , որոնք այլ կերպ չեն հայտնաբերվել: Հետեւաբար, լեմուրյան հիպոթեզի կողմնակիցները եզրակացնում են, որ Մադագասկար կղզին արեւմտյան ներկայիս մայրցամաքի մաս է կազմում: Միեւնույն ժամանակ, կղզու բնիկ բնակչությունը մարդաբանորեն մոտ է Ինդոնեզիայի ժողովրդին, քան աֆրիկյան նեգրերը :

Շարունակել կարդալ “Լեմուրիա”