Հետաքրքիր փաստեր քիմիայից. թարգմանական նախագիծ

1. Lightning strikes produce Ozone, hence the characteristic smell after lightning storms

Lightning

Ozone, the triple oxygen molecule that acts as a protective stratospheric blanket against ultraviolet rays, is created in nature by lightning. When it strikes, the lightning cracks oxygen molecules in the atmosphere into radicals which reform into ozone. The smell of ozone is very sharp, often described as similar to that of chlorine. This is why you get that “clean” smell sensation after a thunderstorm.

1.Կայծակն արտադրում է Օզոն, ահա թե որտեղից է գալիս այդ “մաքուր” հոտը կայծակից հետո

Օզոն, երեք թթվածնի մոլեկուլների միավորումը (O3), որը Երկրի մթնոլորտի պաշտպանիչ դեր է կատարում, առաջանում է կայծակներից: Հարվածի ժամանակ կայծակը ռադիկալների է բաժանում թթվածնի մոլեկուլները, որոնք էլ վերածվում են օզոնի: Օզոնի հոտը շատ սուր է, հաճախ նմանեցվում է քլորի հոտին: Ահա թե որտեղից է առաջանում “մաքուր օդը” ամպրոպից հետո:

2. Glass is actually a liquid, it just flows very, very slowly

Being neither liquid, nor solid, explaining glass is a lot harder than some might think. In a glass, molecules still flow, but at a very low rate that it’s barely perceptible. As such, it’s not enough to class glasses as a liquid, but neither as a solid. Instead, chemists classify glasses as amorphous solids— a state somewhere between those two states of matter. There’s also a thing called metal glass – a class of materials that are three times stronger than titanium and have the elastic modulus of bone, all while being extremely lightweight.

2. Ապակին իրականում հեղուկ է, պարզապես այն հոսում է շատ, շատ դանդաղ

Քանի որ ապակին ոչ հեղուկ է, ոչ պինդ, այն բացատրելն ավելի դժվար է, քան ոմանք կարծում են: Բաժակում մոլեկուլները հոսում են, բայց շատ ցածր արագությամբ, գրեթե աննկատ: Այդպես, բավարար չէ միայն դասակարգել ակնոցնորը որպես հեղուկ, այլ ոչ թե պինդ մարմին: Դրա փոխարեն քիմիկոսներն ապակին դասակարգում են որպես ամորֆային պինդ մարմիններ` այդ երկու վի-ակների գրեթե մեջտեղում գտնվող նյութի վիճակը: Գոյություն ունի նաև մի բան, որի անունն է Մետաղական ապակի` նյութի մի դաս, որը երեք անգամ Տիտանից ամուր է և ունի ոսկրի առաձգականություն, այդ ամենին զուգահեռ այն չափազանց թեթև է:

3. Every hydrogen atom in your body is likely 13.5 billion years old because they were created at the birth of the universe

big bang hydrogen

At ground zero, during the Universe’s singularity, the very first chemical element was hydrogen. All the other followed by fusing hydrogen into helium, which then fused into carbon and so on. Approximately 73% of the mass of the visible universe is in the form of hydrogen. Helium makes up about 25% of the mass, and everything else represents only 2%. By mass, hydrogen and helium combined make up less than 1% of the Earth.

3. Ձեր մարմնում գտնվող յուրաքանչյուր ջրածնի ատոմ մոտավորապես 13.5 միլիարդ տարեկան է, որովհետև այն ստեղծվել է տիեզերքի հետ միասին

Էպիկենտրոնի կետում, տիեզերքի եզակիության ժամանակ, ամենաառաջին քիմիական տարրը եղել է ջրածինը, որը հետագայում ձուլվեց, ստացվեց ածխածին և այդպես շարունակ: Մոտավորապես տիեզերքի 73% մասսան ջրածնի ձև ունի: Հելիումը կազմում է մասսայի 25%-ը, և մնացած ամեն ինչը միասնի կազմում է ընդհամենը 2%: Հելիումն ու ջրածինը միասին վերցրած մասսայով 1%-ից էլ քիչ է Երկրի վրա:

4. These buckyballs sell for $167 million per gram. The only thing more expensive in the world is antimatter

buckyballs

An Oxford startup recently sold endohedral fullerenes for $167 million per gram. According to Designer Carbon Materials – the only company in the world that manufactures this exotic material – it sold 200 micrograms of pure endohedral fullerenes for $33,400.

4. Այս գնդերը վաճառվում են մեկ գրամի դիմաց 167 միլլիոն դոլարով: Սրանից թանկ միայն մեկ բան կա` հակամարմինը

Օքսֆորդի սթարթափը վերջերս վաճառել է էնդոէնդրալական ֆուլերեններ մեկ գրամի դիմաց 167.000 դոլարով: Ըստ տեղեկությունների Designer Carbon Materials-ը միակ ընկերությունն է, որ գնել է 200 միկրոգրամ ֆուլերեն 33,400 դոլարի դիմաց:

5. Mars is red because of iron oxide

While Earth is sometimes referred to as the ‘blue marble’ because it’s mostly covered in oceans and has a thick atmosphere, giving it a blue appearance, Mars is covered in a lot of iron oxide — these are the same compounds that give blood and rust their distinct color. In light of this, it’s no coincidence that Mars, which occasionally appears as a bright red ‘star’, was named after the Greek god of war.

5. Մարսի կարմիր լինելու պատճառը երկաթի օքսիդն է:

Այն ընթացքում, երբ Երկրին անվանում են “կապույտ մարմար”, քանի որ այն ծածկված է օվկիանոսներով և ունի խիտ մթնոլորտ, որը տալիս է կապույտ տեսք, Մարսը ծածկված է մեծ քանակությամբ երկաթի օքսիդով` դա այն միացություններն են, որոնք տալիս են արյան և ժանգի գույն: Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ Մարսին անվանում են “կարմիր աստղ”, կամ էլ հունական պատերազմի աստծո` Արեսի պատվին:

Քիմիա․ գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1. Նյութի անվանումը
2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4. Հաշվել՝Mr 
5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
7. Նյութը բարդ է, թե պարզ
8. Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Ամենատարածված գազային նյութը օդում (քիմիա առցանց աշխատանքներ)

1774 թվականին ֆրանսիացի գիտնական Անտուան Լավուազիեն փորձով բացահայտել է, որ օդի ծավալի մոտ 1/5 մասը (21%)  թթվածինն է, իսկ մոտ 4/5 մասը (78%) ` ազոտ և այլ գազեր:  Նա առաջարկել է նաև օդի հիմնական բաղադրիչ մասերի անվանումները:Օդն ունի հաստատուն բաղադրություն, որը պահպանվում է բնական փոխանակության ճանապարհով:Ներկայացնենք չոր օդի բաղադրությունները՝ բաղադրամասերի միջին քանակությունները` ծավալային տոկոսներով.

ԲաղադրիչներՄիջին քանակություն  (ծավալային %)ԲաղադրիչներՄիջին  քանակություն     (ծավալային %)
             N2             78,09      Ne       0,0018
             Օ2             20,95      He       0,0005
             Ar             0,93

Բացի նշված գազերից, օդը պարունակում է նաև ոչ հաստատուն բաղադրամասեր՝ ածխածնի (IV) օքսիդ՝ 0,03%, ջրային գոլորշիներ և գազային այլ խառնուրդներ:Թթվածնի մասնակցությամբ քիմիական ռեակցիաները հիմնականում ընթանում են օդում, այլ ոչ մաքուր թթվածնում: Օդում թթվածնի զանգվածային բաժինը մոտ 23%  է՝ ըստ զանգվածի: Օդը կանխում է երկրի մակերևույթի գերտաքացումն արևից և միաժամանակ՝ պահպանում վերջինիս ջերմությունը տարածության մեջ ցրվելուց:Առանց օդի գրեթե ոչ մի կենդանի օրգանիղզմ չի կարող գոյություն ունենալ :

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում

Միկրոտարրերը, օրգանիզմերում փոքր քանակներով պարունակվող և դրանց բնականոն կենսագործունեության համար անհրաժեշտ քիմիական տարրեր են։ Միկրոտարրեր են նա հողում, լեռնային ապարներում, հանքանյութերում, ջրերում պարունակվող քիմիական որոշ տարրեր, Մարդու օրգանիզմ միկրոտարրեր մուտք են գործում բուսական կենդանական ծագման սննդանյութերի հետ։ Խմելու ջուրը բավարարում է Cu, Zn, Mn, Co, Mo-ի նկատմամբ մարդու պահանջի միայն 1-10%-ը և առանձին միկրոտարրերի (F, Sr) գլխավոր աղբյուրն է։ Տրբեր միկրոտարրերի պարունակությունը սննդաբաժնում կախված է մթերքների ստեսակակազմից և դրանց ստացման վայրի երկրաքիմիական պայմաններից։ Միկրոտարրերը օրգանիզմում բաշխվում են անհավասարաչափ։ Դրանց բարձր կուտակվածությունը որևէ օրգանում կապվա է տարրի ֆիզիոլոգիական դերի և օրանի առանձնահատուկ գործունեության հետ։ Տարիքի հետ միկրոտարրերի (Al, Ti, Cl, Pb, F, Sr, Ni) պարունակությունը մեծանում է, աճի և զարգացման շրջանում համեմատաբար ավելի արագ, իսկ 15-20 տարեկանում՝ դանդաղ, կամ դադարում է։

Պատկերներ մարդու օրգանիզմ հարցումով

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղևում (առցանց աշխատանքներ)

Երկրակեղևում տարրերի պարունակությունը տարբերվում է Երկրում տարրերի պարունակությունից, որպես ամբողջույթյուն, քանի որ Երկրի կեղևի, մանթիայի ու միջուկի քիմիական կազմերը տաբեր են։ Այսպես, միջուկը կազմված է հիմնականում երկաթից ու նիկելից։ Արեգակնային համակարգում և Տիեզերքում ընդհանրապես տարրերի պարունակությունները նույնպես տարբերվում են երկրայիննեից Երկրակեղևում ամենատարածված տարրը ազոտն է։

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում (քիմիա; առցանց աշխատանքներ)

Տիեզերքում առավել տարածված տարրը ջրածինն է, որին հաջորդում է հելիումը։ Տիեզերքում քիմիական տարրերի և նրանց իզոտոպների հարաբերական տարածվածությունների ուսումնասիրությունը կարևոր աղբյուր է միջուկային սինթեզների գործընթացների և Արեգակնային համակարգի ու երկրային մարմնների էվոլյուցիայի վերաբերյալ տեղեկությունների համար։

Պատկերներ space հարցումով