Ֆիզիկա |Ճնշման ուժ և ճնշում|Գազի ճնշում

Թեման.Ճնշման ուժ և ճնշում:Գազի ճնշում

1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին, կոչվում է ճնշում:

2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:

Ճնշումը սահմանող բանաձևն է՝ P=F/S

3.Որոնք են ճնշման միավորները

Ճնշման միավորներն են՝ պասկալ, մեգապասկալ, հեկտոպասկալ, կիլոպասկալ։ Անվանումը ստացել է ի պատիվ Ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

4.Ինչով է պայմանավորված գազի <<ինքնակամ >> ընդարձակումը:

Գազի “ինքնակամ” ընդարձակումը պայմանավորված է ատոմների Բրոունիան շարժումից։

5.Որոնք են գազը բնութագրող մեծությունները:

Գազը բնութագրող մեծություններն են՝ ճնշում, ջերմություն, ծավալ

6.Բացատրեք գազում ճնշումը  ինչպես է փոփոխվում ,գազը բնութագրող մեծություններից կախված:

Կարծում եմ, որ գազում ճնշման փոփոխման պատճառ կարող է հանդիսանալ ջերմությունը, որը ես նշել էի նախորդ հարցում։

7.Ինչու են գազերը ճնշում գործադրում անոթի պատերին

Գազի ճնշումն անոթի պատերի (և գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով: 

Իմ տպավորությունները այս ուսումնական տարվա ֆիզիկա առարկայից

Այս ուսումնական տարին՝ թվով յոթերորդը ինձ համար, առաջինն էր, որի ընթացքում ես ուսումնասիրեցի ֆիզիկան որպես առարկա։ Նախորդ տարիներում նույնպես ուսումնասիրել եմ այս առարկան, կատարել, լուծել ֆիզիկային վերաբերող խնդիրներ և առաջադրանքներ, և այն ինձ իրոք շատ է հետաքրքրել։ Այս ուսումնկան տարվա ընթացքում մենք անցանք շատ հետաքրքիր թեմաներ, ուսումնասիրեցինք շատ երևույթներ ու փորձեր, որոնք ավելի պատկերավոր դարձրեցին մեր դասերը և օգնեցին մեզ ավելի լավ հասկանալ տվյալ թեման։ Մենք այս ուսումնական տարվա ընթացքում սովորեցինք ճիշտ լուծել ֆիզիկայի խնդիրներ, սովորեցինք բանաձևեր, ուսումնասիրեցինք մեծ ֆիզիկոսների կյանքի գործունեությունը, հայտնագործումները, կենսագրությունները, որոնք շատ հետաքրքիր և տեղեկատվական էին, որոնց շնորհիվ մենք ավելի լավ ճանաչեցինք հայտնի ֆիզիկոսներին։ Այս ուսումնական տարվա ընթացքում մենք շատ հետաքրքիր դասեր անցկացրեցինք, ինչի համար անձամբ ես շնորհակալ եմ մեր ֆիզիկայի ուսուցչուհի Գայանե Մխիթարյանից։ Հուսով եմ, որ հաջորդ տարիներում նույնպես կուսումնասիրենք ֆիզիկան ընկեր Գայանեի հետ։

Ֆիզիկա, առցանց աշխատանքներ (20.04-24.04)

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

Մարմնի կշիռը առաձգականության բնույթի ուժ է։ որն ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա։

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված։
Ինչպես յուրաքանչյուր ուժ, մարմնի կշիռը ՄՄՀ -ում (Միավորների Միջազգային Համակարգ) չափվում է նյուտոններով։
Կշիռը ևս գծագրում  և պատկերվում է հատվածի տեսքով, որի վրայի սլաքը ցույց է տալիս դրա ուղղությունը:Հենարանի վրա դրված մարմնի վրա ազդող ուժերն են՝ F ծանր.=m⋅g ծանրության ուժը և N՝ հենարանի հակազդեցության ուժը:P-ն հենարանի վրա մարմնի ազդեցության ուժն է, այսինքն կշիռը:Կախոցից կախված մարմնի վրա ազդում են F ծանր.=m⋅g ծանրության ուժը և T` թելի առաձգականության ուժը: P-ն հենարանի վրա մարմնի ազդեցության ուժն է, այսինքն կշիռը:

Այն ուղղված է ուղղաձիգ՝ դեպի վերև։ Այդ ուժը հենարանի առաձգականության ուժն է, որն առաջանում է մարմնի ազդեցությամբ հենարանի դեֆորմացիայի հետևանքով։

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

Մարմնի կշիռը որոշվում է P=m․g բանաձևով

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:
Եթե մարմինը սկսում է շարժվել ծանրության ուժի ազդման ուղղությամբ, ապա F ծանր.=P=m⋅g-ն խախտվում է: Պարզվում է, այս դեպքում հենարանը մարմնի վրա ճնշում է ավելի ուժեղ կամ թույլ, քան ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման դեպքում և մարմնի կշիռը կարող է մեծ կամ փոքր լինել ծանրության ուժից:Օրինակ, տիեզերանավի վերսլացքի ժամանակ, կամ արգելակմամբ վայրէջք կատարելիս, տիեզերագնացի կշիռը մեծ է լինում ծանրության ուժից և նա գերբեռնվածություն է զգում:

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները։

Առօրյա կյանքում հաճախ են կշիռը շփոթում մարմնի զանգածի հետ։ Օրինակ՝ կշռվելիս մեր կշիռը մենք արտահայտում ենք կիլոգրամներով, խանութում կատարած գնումների կշիռը որոշում են կիլոգրամներով կամ գրամներով։ Բայց կիլոգրամը մարմնի զանգվածի միավորն է, իսկ կշիռն ուժ է և չափման միավորը Նյուտոնն է։ Նշված իրավիճակներում ճիշտ է ասել “մարդու զանգված”, կամ “գնված ապրանքի զանգվածը”, այլ ոչ թե կշիռը։

Այս շփոթությունը ունի պատճառ։ Բանը նրանում է, որ և ՝ զանգվածը, և կշիռը որոշում են կշեռքով։ Կշեռքն իրականում չափում է մարմնի կշիռը, սակայն եթե հավասար են մարմինների կշիռները, հավասար են նաև դրանց զանգվածները։ Դա է պատճառը, որ մարդիկ հաճախ տարբերություն չեն տեսնում մարմնի զանգվածի և կշռի միջև։

7.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Օրինակ ՝ Փորձենք շարժել սեղանին դրված ծանր գիրքը նրա վրա ազդող հորիզոնական ուղղված ուժով: Կնկատենք, որ ազդող ուժը բավականաչափ փոքր է, այսինքն գիրքը դադարի վիճակում է: Եվ սկսում է շարժվել միայն այն դեպքում, երբ ազդող ուժ է լինում: Այդ ուժը մարմնի և սեղանի մակերևույթների միջև առաջացած դադարի շփման ուժն է։

8.Ինչով է պայմանավորված շփումը

Շփման ուժը պայմանավորված է շփման ուժի մեծության և շփվող մարմինների ողորկության աստիճանից:

9.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Շփման տեսակներից են ՝ դադարի շփման ուժը, սահքի շփման ուժը և գլորման շփման ուժը

10.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

Օրինակ՝երբ գնդակը գլորենք թեք մակերևույթի վրայից, նրա արագությունը գնալով կմեծանա շփման ուժի նկատմամբ, իսկ երբ այն գլորենք հարթ մակերևույթի վրայով, ապա նրա շփման ուժը կլինի ավելի շատ, իսկ արագությունը կնվազի:

11.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

Եթե շփման ուժը չլիներ, ապա ոչինչ այս աշխարհում չէր կարողանա արգելակել/կանգ առնել ճիշտ ժամանակին։

12.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

Եթե շփման ուժը շատ բարձր լինի և անփոփոխ, ապա այս աշխարհում ոչինչ չի շարժվի։

13.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

Շփման ուժը կարելի է մեծացնել անհարթ մակերևույթ ստեղծելով։

14.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

Շփման ուժը փոքրացնելու համար կարելի է ստեղծել հարթ մակերևույթ։ Շփման ուժը փոքրացնելու համար օգտագործվում են հատուկ նյութեր։

15.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;
Օրինակ՝ ձուկը։ Նրա վրա ազդում է 3 ուժ՝ արքիմեդյան ուժ, ձգողության ուժ և շփման ուժ։

16.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

Այն ուժը, որ մարմնի վրա ունենում է նույն ազդեցություն, ինչ մի քանի ուժերը միասին ազդելիս, կոչվում է համազոր:

17.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

18.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

19.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Ֆիզիկա․ դաս 10

Թեման.

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

Լաբորաորիայում ՝մի քանի փորձեր«Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն»: 

Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում։

Մեխանիկական շարժումը դա մի մարմնի նկատմամբ մեկ այլ մարմնի դիրքի փոփոխությունն է։

2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ

Մեքենայի շարժումը տների նկատմամբ։
Փուչիկի վեր թռչելը մարդկանց նկատմամբ։
Բաժակի ընկնելը սեղանի նկատմամբ։

3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին

Հաշվարկման մարմինն այն է, ինչի նկատմամբ կատարվում է մեկ այլ մարմնի դիրքի փոփոխությունը։

4.Ինչն են անվանում նյութական կետ

Նյութական կետն այն է, որը կարելի է անտեսել հաշվարկում անելու ժամանակ։

5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ

Մարմինը նյութական է այն ժամանակ, երբ հետազոտության մեջ նրա դերը այդքան էլ կարևոր չէ, և նյութական չէ այն ժամանակ, երբ փորձի ժամանակ այդ մարմինը կարևոր դեր ունի։

6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ։

Շարժման հետագիծը դա այն գիծն է, որով տվյալ հաշվարկման համակարգում շարժվում է մարմինը

7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

Մարմնի անցած ճանապարհը դա նրա սկզբնական և վերջնական դիրքերի միջև եղած հեռավորությունն է։

8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:

Ֆիզիկա դաս 11

1.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը:

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում։

Բանաձևը՝ S=vt

2.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում

կմ/ժ

3.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

արագություն։շարժման ժամանակ=շարժվող մարմնի անցած ճանապարհ

4.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

ճանապարհ։արագություն=ժամանակ

6.Ինչպես է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

Մեխանիկական շարժմամբ

7.Որ երևույթն է կոչվում իներցիա

Իներցիան մարմնի քաշի հաշվին շարժումն է։

8.Ինչու է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից

9.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Ոչ, քանի որ նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդի։

Ֆիզիկա առաջադրանքներ գրքից

Է․Ղազարյանի գրքից էջ166-ից խնդիր 12-ից մինչև 27-ը

12. Որքա՞ն է նկարում պատկերված քանոնի բաժանման արժեքը։

15-14=1
1:10=0,1

13.Մետաղալարի 30 գալարանոց փաթույթի երկարությունը 30 մմ է (տես նկարը)։ Որքա՞ն է մետաղալարի տրամագիծը:

Պատ․՝ 1

14.Որքա՞ն է նկարում պատկերված չափագլանում պարունակվող հեղուկի ծավալը։

37,5 սմ 3

15.Որքա՞ն է նկարում պատկերված չափագլանի չափման սահմանը։

50սմ 3

16.Որքա՞ն է նկարում պատկերված չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը։

250-200=50
50:10=5

17.Ինչպե՞ս կարելի է որոշել կոտորակի մեկ հատիկի ծավալը եթե տրված են չափանոթ, կոտորակներ և ջուր։

Չափագլանի մեջ լցնում ենք ինչ որ չափով ջուր, այնուհետև այն բաժանում ենք մինչև ծավալ ցույց տվող ցուցանիշը գտնվող կոտորակների վրա։

18.Նշված ծավալները դասավորեք նվազման կարգով՝ 30մլ, 450սմ3, 2.5լ, 0.3դմ3

450 սմ3, 0,3 դմ3 , 2.5լ, 30մլ

19.Ջրով լիքը լցված ջրթափ անոթի մեջ խորասուզել են երկրաչափական անկանոն ձև ունեցող մարմին։ Գտեք ջրթափ անոթի ծորակի տակ դրված չափանոթի սանդղակի բաժանման արժեքն ու մարմնի ծավալը։

Ջրթափ անոթի ծորակի տակ դրված չափանոթի սանդղակի բաժանման արժեք՝ 450սմ3
Հետևաբար մարմնի արժեքը նույնպես 450սմ 3 է

20.Որքա՞ն է նկարում պատկերված ջերմաչափի ցուցմունքը և սանդղակի բաժանման արժեքը։

Սանդղակի բաժանման արժեքը՝ 40-30=10
10:10=1
Ցուցմունքը՝ 24C o

21.Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս նկարում պատկերված վայրկենաչափը։ Որքա՞ն է սանդղակի բաժանման արժեքը:

55-50=5
5:5=1
Ցույց տվաց արժեքը՝ 48վ

22.Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս նկարում պատկերված արագաչափը, և որքա՞ն է սանդղակի բաժանման արժեքը։

120-80=40
40:4=10
Ցույց տրված արժեքը՝ 50կմ/ժ

23.Որքա՞ն են բժշկական երմաչափի չափման նվազագույն և առավելագույն սահմանները և սանդղակի բաժանման արժեքը։

Նվ․ սահման՝ 34Co
Առ․ սահման՝ 42Co

24.Հաշվեք նկարում պատկերված մարմնի ծավալը մ3-ով։

3*3*4=36մ3

25.Սենյակի երկարությունը 5մ է, լայնությունը՝ 4մ, բարձրությունը՝ 3մ։ Որոշեք սենյակի ծավալը։

5*4*3=60մ3

26.Ժամանակի չափման ի՞նչ միավորներ գիտեք։

Վայրկյան, միլիվայրկյան, միկրովայրկյան, րոպե, ժամ․․․

27.Գիշերն օդի ջերմաստիճանը եղել է -6oC, իսկ ցերեկը՝ +4oC: Քանի՞ աստիճանով է փոխվել ջերմաստիճանը։

10

Ֆիզիկա դաս 5-6

1.Որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և գրանցեք ցուցմունքները։

Սենյակային ջերմաչափ- 40 և 50oC

50-40=10

10:10=1

Բժշկական ջերմաչափ- 41 և 42oC

42-41=1

1:10=0,1

2.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր ճաշասենյակի լայնությունն,երկարությունը և  հաշվեք սենյակի մակերեսը:

Երկարություն-3.40մ

Լայնություն-2.20մ

Մակերես-3.40*2.20=7.48մ2

a*b=s

Երկարությունը նշանակեք  a -տառով,

Լայնությունը՝   b- տառով

մակերեսը ՝S -տառով

Ֆիզիկա; առաջադրանքրեր գրքից

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ29-ից մինչև էջ30-ը

էջ․ 29

Վարժ․ 8․ Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով։

Տարբերակ 1

I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել նկարում պատկերված չափագլանով․

1. 1000մլ

2. 100մլ

3. 250մլ

4. 10մլ

II․ Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը․

1. 5մլ

2. 2մլ

3. 10մլ

4. 50մլ

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը․

1. 60

2. 165

3. 940

4. 76

Տաբրեբակ 2

I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել նկարում պատկերված չափագլանով․

1. 1000մլ

2. 100մլ

3. 250մլ

4. 10մլ

II. Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը․

1. 5մլ

2. 2մլ

3. 10մլ

4. 50մլ

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը․

1. 60մլ

2. 165մլ

3. 940մլ

4. 75մլ

Տարբերակ 3

I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել նկարում պատկերված չափագլանով․

1. 1000մլ

2. 100մլ

3. 250մլ

4. 10մլ

II. Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը․

1. 5մլ

2. 2մլ

3. 10մլ

4. 50մլ

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը․

1. 60մլ

2. 165մլ

3. 940մլ

4. 75մլ

Տարբերակ 4

I. Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել նկարում պատկերված չափագլանով․

1. 1000մլ

2. 100մլ

3.250մլ

4.10մլ

II. Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը․

1. 5մլ

2. 2մլ

3. 10մլ

4. 50մլ

III. Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը․

1. 60մլ

2. 165մլ

3. 940մլ

4. 75մլ

Դիտումներ և փորձեր:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:

Դիտումներով և փորձերով։

2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Փորձով կարելի է հասկանալ և բացահայտել նույնիսկ կարճատև երևույթները։

Դիտման և փորձի տարբերությունը նրանում է, որ փորձերը հնարավորություն են տալիս նույն պայմաններում բազմիցս կրկնելու ուսումնասիրվող երևույթը և հատուկ սարքերով կատարելու համապատասխան չափումներ, իսկ դիտման միջոցով այս ամենն անելը հնարավոր չէ։

4.Ինչ է վարկածը

Վարկածը ուսումնասիրվող երևույթի նախնական բացատրությունն է։

5.Ինչ է օրենքը

Օրենքները հայտնաբերվում են բնության երևույթների մասին դիտումների և փորձերի միջոցով ստացած տվյալները ընդհանրացնելով, իսկ նրանք բացահայտում են բնության տարվեր երևույթների միջև կապերը, բացատրելով դրանց պատճառները։ Այսպիսով օրենքը ընդունված կարգ է, որին պետք է հետևել ինչ որ փորձեր և ուսումնասիրություններ անելուց, և ընդհանրապես, այն օգտագործվում է ոչ միայն ֆիզիկայում, այլև ամենուր։

6.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը

Ֆիզիկական տեսությունը ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի գիտելիքների ամբողջությունն է։

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

Գիտության մեջ չափումները ունեն շատ մեծ դեր, օրինակ՝ երբ պետք է գտնենք երկու գալակտիկաներ ի միջև հեռավորությունը, պետք է այն որոշենք չափումներով։

8..Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Ֆիզիկական մեծությունը չափելը նշանակում է համեմատել այն տվյալ երևույթի ընդունված չափման միավորի հետ։

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները: Չափման գործիք:

Չափման գործիք՝ քանոն, մետր։

Երկարության միավորներ՝ միկրոմետր, նանոմետր, միլիմետր, սանտիմետր, դեցիմետր, մետր, կիլոմետր, մղոն և այլն։

10.Ինչ չափիչ սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք:

Ժամացույց, վայրկենաչափ, քանոն, մետր, արագաչափ, բժշկական ջերմաչափ, սենյակային ջերմաչափ, տոնոմետր։

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Ժամանակ, երկարություն, արագություն, ջերմություն և ճնշում։

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ։

Չափիչ սարքի սանդղակը բաժանումներն են, իրենց մոտ նշված թվանշաններով։

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը։

Սարքի չափման սահմանը չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքն է։

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք։

Սանդղակի բաժանման արժեք անվանում են երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությանը։

15.Ինչից է կախված չափման սխալը

Աջքի և չափիչ սարքի դիրքից։