Category Archives: 2019/2020 ուս․տարի

Հայոց լեզու տնային առաջադրանք

1․Գտի՛ր թվականները և պարզի՛ր, թե դրանց հետ գոյականներն ու բայերը ի՞նչ թվով են գործածվում: Գտածոն յոթանասուն միլիոն տարվա հնություն ուներ: Թվականներ- յոթանասուն միլիոն Գոյական-գտածո-եզակի թիվ Բայ-ուներ-եզակի թիվ Միայն տասը ամիս հետո տուփը կարելի է բացել: Թվական-տասը Գոյական-տուփ-եզակի թիվ Բայ-բացել-եզակի թիվ … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Հայոց լեզու/գրականություն-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Photoshop աշխատանքներ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Տեխնոլոգիա-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Երկրաչափություն պարապմունք 5

Աշխատանք գրքից, համար  19-24, էջ՝ 14  ա․ OA և OB-այո բ. OA և AB-ոչ Լրացուցիչ 25, 26:

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Երկրաչափություն-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը

Դասագրքի հղումը 1,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքրՆիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։ Գերխոշոր Ռուսաստան, Ավստրալիա Խոշոր Արգենտինա, Իրան, Մոնղոլիա, Ուկրաինա Միջին Ֆրանսիա, Գերմանիա, Պակիստան, … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Աշխարհագրություն-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Հանրահաշիվ պարապմունք 7

Թեմա՝  Միանդամների արտադրյալ, բնական ցուցիչով աստիճան։ Առաջադրանքներ գրքից՝ 47, 53, 54, 55 47. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․ ա․4/1 a3b5 բ․7/45b4c5 գ․1/3c2k3 դ․-2k4p4 ե․-3p3x5 զ․12/11x3y4 է․1a4x7 ը․-85/18a4c4 Աղյուսակում գրեք վերևի տողում և ձախ սյունակում տրվախ միանդամների արտադրյալները (53-54) ա․a3b2 բ․a22b … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, Հանրահաշիվ-ում | Թողնել մեկնաբանություն

Русский язык домашнее задание

1. Что нас окружает? Нас окружает природа. Как вы думаете, человек творение природы? Да я думаю, что человеки творение природы. Они появились от обезьян, а они появились от бактерии, которые появились от природы. Почему в современном мире человек считает себя … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, русский-ում | Թողնել մեկնաբանություն

English homework

When did you start school? Do you remember your first day? I started my school in 2013, when I was 5 years old. In my first day our class were eating some fruits and ice-cream but I cried one moment. … Շարունակել կարդալ

Հրատարակված՝ 2019/2020 ուս․տարի, English-ում | Թողնել մեկնաբանություն