Հետաքրքիր փաստեր քիմիայից. թարգմանական նախագիծ

1. Lightning strikes produce Ozone, hence the characteristic smell after lightning storms

Lightning

Ozone, the triple oxygen molecule that acts as a protective stratospheric blanket against ultraviolet rays, is created in nature by lightning. When it strikes, the lightning cracks oxygen molecules in the atmosphere into radicals which reform into ozone. The smell of ozone is very sharp, often described as similar to that of chlorine. This is why you get that “clean” smell sensation after a thunderstorm.

1.Կայծակն արտադրում է Օզոն, ահա թե որտեղից է գալիս այդ “մաքուր” հոտը կայծակից հետո

Օզոն, երեք թթվածնի մոլեկուլների միավորումը (O3), որը Երկրի մթնոլորտի պաշտպանիչ դեր է կատարում, առաջանում է կայծակներից: Հարվածի ժամանակ կայծակը ռադիկալների է բաժանում թթվածնի մոլեկուլները, որոնք էլ վերածվում են օզոնի: Օզոնի հոտը շատ սուր է, հաճախ նմանեցվում է քլորի հոտին: Ահա թե որտեղից է առաջանում “մաքուր օդը” ամպրոպից հետո:

2. Glass is actually a liquid, it just flows very, very slowly

Being neither liquid, nor solid, explaining glass is a lot harder than some might think. In a glass, molecules still flow, but at a very low rate that it’s barely perceptible. As such, it’s not enough to class glasses as a liquid, but neither as a solid. Instead, chemists classify glasses as amorphous solids— a state somewhere between those two states of matter. There’s also a thing called metal glass – a class of materials that are three times stronger than titanium and have the elastic modulus of bone, all while being extremely lightweight.

2. Ապակին իրականում հեղուկ է, պարզապես այն հոսում է շատ, շատ դանդաղ

Քանի որ ապակին ոչ հեղուկ է, ոչ պինդ, այն բացատրելն ավելի դժվար է, քան ոմանք կարծում են: Բաժակում մոլեկուլները հոսում են, բայց շատ ցածր արագությամբ, գրեթե աննկատ: Այդպես, բավարար չէ միայն դասակարգել ակնոցնորը որպես հեղուկ, այլ ոչ թե պինդ մարմին: Դրա փոխարեն քիմիկոսներն ապակին դասակարգում են որպես ամորֆային պինդ մարմիններ` այդ երկու վի-ակների գրեթե մեջտեղում գտնվող նյութի վիճակը: Գոյություն ունի նաև մի բան, որի անունն է Մետաղական ապակի` նյութի մի դաս, որը երեք անգամ Տիտանից ամուր է և ունի ոսկրի առաձգականություն, այդ ամենին զուգահեռ այն չափազանց թեթև է:

3. Every hydrogen atom in your body is likely 13.5 billion years old because they were created at the birth of the universe

big bang hydrogen

At ground zero, during the Universe’s singularity, the very first chemical element was hydrogen. All the other followed by fusing hydrogen into helium, which then fused into carbon and so on. Approximately 73% of the mass of the visible universe is in the form of hydrogen. Helium makes up about 25% of the mass, and everything else represents only 2%. By mass, hydrogen and helium combined make up less than 1% of the Earth.

3. Ձեր մարմնում գտնվող յուրաքանչյուր ջրածնի ատոմ մոտավորապես 13.5 միլիարդ տարեկան է, որովհետև այն ստեղծվել է տիեզերքի հետ միասին

Էպիկենտրոնի կետում, տիեզերքի եզակիության ժամանակ, ամենաառաջին քիմիական տարրը եղել է ջրածինը, որը հետագայում ձուլվեց, ստացվեց ածխածին և այդպես շարունակ: Մոտավորապես տիեզերքի 73% մասսան ջրածնի ձև ունի: Հելիումը կազմում է մասսայի 25%-ը, և մնացած ամեն ինչը միասնի կազմում է ընդհամենը 2%: Հելիումն ու ջրածինը միասին վերցրած մասսայով 1%-ից էլ քիչ է Երկրի վրա:

4. These buckyballs sell for $167 million per gram. The only thing more expensive in the world is antimatter

buckyballs

An Oxford startup recently sold endohedral fullerenes for $167 million per gram. According to Designer Carbon Materials – the only company in the world that manufactures this exotic material – it sold 200 micrograms of pure endohedral fullerenes for $33,400.

4. Այս գնդերը վաճառվում են մեկ գրամի դիմաց 167 միլլիոն դոլարով: Սրանից թանկ միայն մեկ բան կա` հակամարմինը

Օքսֆորդի սթարթափը վերջերս վաճառել է էնդոէնդրալական ֆուլերեններ մեկ գրամի դիմաց 167.000 դոլարով: Ըստ տեղեկությունների Designer Carbon Materials-ը միակ ընկերությունն է, որ գնել է 200 միկրոգրամ ֆուլերեն 33,400 դոլարի դիմաց:

5. Mars is red because of iron oxide

While Earth is sometimes referred to as the ‘blue marble’ because it’s mostly covered in oceans and has a thick atmosphere, giving it a blue appearance, Mars is covered in a lot of iron oxide — these are the same compounds that give blood and rust their distinct color. In light of this, it’s no coincidence that Mars, which occasionally appears as a bright red ‘star’, was named after the Greek god of war.

5. Մարսի կարմիր լինելու պատճառը երկաթի օքսիդն է:

Այն ընթացքում, երբ Երկրին անվանում են “կապույտ մարմար”, քանի որ այն ծածկված է օվկիանոսներով և ունի խիտ մթնոլորտ, որը տալիս է կապույտ տեսք, Մարսը ծածկված է մեծ քանակությամբ երկաթի օքսիդով` դա այն միացություններն են, որոնք տալիս են արյան և ժանգի գույն: Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ Մարսին անվանում են “կարմիր աստղ”, կամ էլ հունական պատերազմի աստծո` Արեսի պատվին:

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ. իմ առաջադրած խնդիրը

Արմանին նվիրեցին նոր համակարգչային խաղ: Խաղում պետք է վազել 50 կմ, այնուհետև 100կմ ավտոմեքենա վարել: Արմանը վազում էր 5կմ/ժ արագությամբ, իսկ ավտոմեքենայով գնաց 100կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ րոպե հետո նա կավարտի խաղը:

Լուծում` 50կմ:5կմ/ժ=10ժ
100կմ:100կմ/ժ=1ժ
1ժ+10ժ=11ժ
11ժ=660ր

Պատ.` 660 րոպե

Թարգմանություն Քվանտ ամսագրից. գլուխկոտրուկներ

Русская версия

Перед вами головоломка греческого мастера Михаила Тулузаса (Michail Toulouzas). В коробку 5 на 5 уложены 11 прямоугольных деталей-прусочков, начальное расположение показано на рисунке 1.

Рисунок 1

Как обычно бывает в такого рода головоломках, детали можно двигать, но нельзя вынимать из коробки. Цель — передвинуть тёмные брусочки на левый нижний угол, как на рисунке 2:


Рисунок 2

два маленьких тёмных брусочка должны оказаться у левой стенки коробки, а большок тёмный — рядом с ними у нижней стенки (положение светлых брусочков при этом не существенно).
На рисунке 3 вы видите коробку, и которой вынуты все детали. Правда, два брусочка всё равно в ней остались — они приклеены, и в процессе решения головоломки их двигать нельзя.

Рисунок 3

Это сильно ограничивает возможности и усложняет задачу. Но, надеемся, вы с ней всё равно справитесь. Желаем успеха!

Հայերեն տարբերակ

Ձեր առջև հույն վարպետ Միխայիլ Տուլուզասի գլուխկոտրուկն է: 5×5 չափերով տուփի մեջ կան 11 ուղանկյունաձև մասնիկներ-կտորներ: Սկզբնական դիրքը պատկերված է նկար 1-ում:

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png
Նկար 1

Ինչպես բոլոր նմանատիպ գլուխկոտրուկներում, այստեղ նույնպես պետք է տեղաշարժել կտորները, բայց չի կարելի հանել տուփից: Նպատակը սև կտորները ձախ-ներքևի անկյուն տեղափոխելն է, ինչպես ցույց է տրված նկար 2-ում:

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-2.png
Նկար 2

Երկու փոքրիկ սև քառակուսիները պետք է լինեն ձախ կողմում, իսկ մեծը` նրանց կողքին (սպիտակ կտորների դասավորությունը նշանակություն չունի): Նկար 3-ում դուք տեսնում եք նույն տուփը, ուղղակի դատարկ վիճակում: Այո, տուփում դեռ կան երկու կտորներ, բայց նրանք սոսնձված են, և գլուխկոտրուկը լուծելիս նրանց անհնար է տեղաշարժել:

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-3.png
Նկար 3

Այն զգալիորեն դժվարեցնում է գլուխկոտրուկի լուծման գործընթացը, մայց կարծում ենք, որ դուք այն կհաղթահարեք: Մաղթում ենք հաջողություն !

Հանրահաշիվ, ամառային արձակուրդների առաջադրանքներ #11

Առաջադրանքներն այստեղ

Լուծել 13-100 խնդիրները

12
360
1800 դրամ
Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ, ամառային արձակուրդների առաջադրանքներ #11”

Թարգմանություն Քվանտ ամսագրից. Դիրիխլերի սկզբունքը

Русская версия

Задачи

 1. Какими цифрами не могут оканчиваться суммы 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+…?
 2. По кругу расположены 60 положительных и отрицательных единиц (причём есть и те и другие). Известно, что произведение любых трёх последовательных чисел равно -1. Найдите сумму всех чисел.
 3. Сколько потребуется разрезов чтобы куб со стороной 3 см разрезать на кубики со стороной 1 см?
 4. Пусть А — множество чисел вида 6n-1, а Р — множество простых чисел. Верно или ложно высказывание: A⊂P, если n ∈ N?
 5. Верно ли, что при любом целом n справедливо неравенство 4n2+40n+99>0?

Иногда найти контрпример опровергающий общее утверждение, очень трудно. Бывает, что легче доказать существование соответствующего контрпримера, чем его построить.
Например, очевидно, что если 100 школьников получили 101 тетрадь, причём каждый школьник получил хотя бы одну тетрадь, то найдётся школьник, получивший две тетради. Приём рассуждений, с помощью которого мы сделали вывод в последнем примере, называется “принципом Дирихле” и часто применяется к решению задач. Решим с его помощью следующую задачу: Доказать, что из 101 числа можно выбрать два разность которых делится на 100.
В самом деле, при делении на 100 в остатке может получится одно из следующих чисел: 0, 1, 2, …, 99-сто разных чисел. Поэтому среди 101 числа обязательно найдутся два, дающие при делении на 100 равные остатки. Следовательно, их разность делится на 100.
И наконец, ещё одна задача на принцип Дирихле.

Задача 6. В лесу растёт 710,000 елочек. На каждой елочке не больше 100,000 иголочек. Докажите, что в лесу есть по крайней мере 8 елочек с одинаковым числом иголочек.

Հայերեն տարբերակ

Առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր թվանշաններով չեն կարող ավարտվել հետևյալ հավասարումները`1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+…
 2. Շրջանաձև տեղադրված են 60 դրական և բացասական միավորներ (Իդեպ երկուսն էլ կան): Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր 3 հաջորդական թվերը կազմը հավասար է -1 ի: Գտեք բոլոր թվերի գումարը:
 3. Քանի՞ կտրում է պետք 3սմ-անոց խորանարդը վերածել 1սմ-անոց խորանարդիկների:
 4. A-ն հավասար է 6n-1 տեսակի թվերի բազմություն է, իսկ P-ն`պարզ թվերի բազմություն է: Ճի՞շտ է, թե՞ սխալ հետյալ պնդումը`A⊂P, եթե n ∈ N:
 5. Ճի՞շտ է արդյոք, որ յուրաքանչյուր ամբողջական n-ի դեպքում ճիշտ է հետևյալ հավասարությունը` 4n2+40n+99>0?

Երբեմն դժվար է գտնել հակադարձ օրինակ, որը կհերքի ամբողջ պնդումը: Պատահում է, որ համապատսախան հակադարձ օրինակն ապացուցելն ավելի հեշտ է, քան այն կառուցելը: Օրինակ`ակնհայտ է, որ եթե 100 դպրոցական ստանան 100 տետր, ընդ որում յուրաքանչյուր դպրոցական ստանա առնվազն 1 տետր, ուրեմն կգտնվի դպրոցական, ով կունենա 2 տետր:
Դատողությունների ընդունումը, որի միջոցով մենք եզրակացություն արեցինք վերջին օրինակում, կոչվում է” Դիրիխլեի սկզբունք ” և հաճախ կիրառվում է խնդիրների լուծման համար։ Լուծենք այս սկզբունքով հետևյալ խնդիրը`ապացուցել, որ 101 թվից երկուսի տարբերությաւնը բաժանվում է 100-ի:
Իրականում, թիվը 100-ի բաժանելիս կստացվեն հետևյալ թվերը` 0, 1, 2, 3, …, 99, այսինքն 100 տարբեր թիվ: Այդ դեպքում 101 թվերից հաստատ կգտնվեն երկուսը, որոնք 100-ի բաժանելիս կստացվեն երկու հավասար մնացորդներ: Եվ վերջում, ևս մեկ խնդիր Դիրիխլեյի սկզբունքի վերաբերյալ:

Խնդիր 6. Անտառում աճում են 710,000 եղևնի: Ամեն եղևնին ունի առավելագույնը 100,000 ասեղիկ: Ապացուցեք, որ անտառում առնվազն 8 եղևնի ունեն նույն քանակությամբ ասեղիկներ:

Հանրահաշիվ, ամառային արձակուրդների առաջադրանքներ #8

Առաջադրանքներն այստեղ

Մաս  8. ( 1-4)

 1. Նվազելին պետք է փոքրացնել 9-ով
 2. Նվազելին պետք է փոքրացնել 14-ով
 3. Նվազելին պետք է փոքրացնել 3-ով
 4. Նվազելին պետք է մեծացնել 6-ով